Zonsondergang mensen 1600x400 header

Healthy Region

Toerisme, vitaliteit, bewegen, welzijn, gezondheid én Zeeland. Wat ontstaat er als je de raakvlakken tussen deze onderwerpen opzoekt?

Het lectoraat Healthy Region doet onderzoek naar cross-overs tussen de gezondheid van burgers en toeristen en de kenmerkende omgevingsfactoren van Zeeland. De onderzoekers werken hiervoor samen met studenten, ondernemers, bestuurders en inwoners. Het levert kennis op waarmee diensten en producten, die te maken hebben met gezond leven, beter zijn afgestemd op de veranderende behoeften van bewoners en toeristen. Hierdoor draagt het lectoraat bij aan slimme, duurzame en inclusieve groei van het toerisme en de economie van Zeeland. Ook is er maatschappelijke waarde, omdat bewoners gebruik kunnen maken van de innovatieve diensten en producten. Drie thema’s zijn de rode draad in de onderzoeksprojecten van het lectoraat Healthy Region.

Healthy Living

Hoe kunnen burgers een vitale leefstijl ontwikkelen en behouden? Welke activiteiten en voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en vitaliteit dragen daaraan bij? En hoe kunnen zorg- en welzijnssystemen innoveren en verduurzamen? Dit thema gaat vooral over de gezonde regio Zeeland.

Healthy Lifestyle

Beweging en sport zijn het fundament voor een gezonde leefstijl. Hoe kun je een actieve leefstijl stimuleren voor zowel bewoners als toeristen? Welk effect heeft het sport- en beweegaanbod in een gezonde regio hierop? En welke technologieën kun je daarvoor inzetten? Bewegen en sport worden in dit thema gerelateerd aan vitaliteit, welzijn en gezond leven en ouder worden.

Healthy Hospitality

Hoe kun je toerisme en gezondheidszorg aan elkaar koppelen, zodat je nieuwe mogelijkheden creëert om Zeeland als gezonde regio op de kaart te zetten? In dit thema worden twee zeer diverse sectoren met elkaar verbonden.

Lector Olaf Timmermans sprak op 11 juni 2015 zijn inaugurele rede 'Crossing over to a healthy region’ uit.