Olaf Timmermans

Olaf Timmermans

Prof. dr. Olaf Timmermans is leading lector van het Applied Research Centre Vitality van de HZ en lector van de onderzoeksgroep Healthy Region.

Hij begon zijn carrière in 1981 met de opleiding tot Verpleegkundige. Vervolgens werkte hij ruim twintig jaar in verschillende functies bij de (voorlopers) van Adrz en Emergis. Hij behaalde de titels Verpleegkundig Specialist aan Hogeschool Utrecht en een master in Nursing aan University of Cardiff.
In 2002 is Olaf op de HZ als docent Verpleegkunde begonnen en sinds 2004 is hij aangesloten bij de vakgroep Verpleegkunde en Vroedkunde van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Olaf heeft in 2012 aan de Universiteit van Antwerpen zijn promotieonderzoek naar innovatie in de gezondheidszorg afgerond. Tot 2023 heeft hij zowel aan de HZ als Universiteit Antwerpen gewerkt.
Olaf heeft een expliciete expertise in onderwijs en onderzoek, op bachelor, master en PHD-niveau, over het creëren van een gezonde regio. Naast zijn werkzaamheden aan de HZ is hij momenteel als gastprofessor verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Projecten

Vitaliteit

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

Vitaliteit

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

Vitaliteit

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

Vitaliteit

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Vitaliteit

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…

Vitaliteit

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Vitaliteit

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…

Vitaliteit

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Vitaliteit

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…

Vitaliteit

Instroom van ouderen (75+) op de spoedeisende hulp

Studie naar factoren die invloed hebben op de kans dat een oudere instroomt op de spoedeisende…

Vitaliteit

Instroom van volwassenen (18-67 jaar) richting de sGGZ

Onderzoek naar factoren die invloed hebben op de kans dat een persoon instroomt in de sGGZ.…

Vitaliteit

Preventie akkoord Middelburg

De gemeente Middelburg heeft het nationaal preventieakkoord vertaald naar een lokaal plan. Dit is…

Vitaliteit

ENSURE

In Ensure onderzoeken HZ University of Applied Sciences en andere kennisinstellingen of en hoe je…

Vitaliteit

AAND8

De leerwerkplaats brengt expertise in HR en expertise over het gedachtegoed van positieve…