Studeren in zeeland

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda onderzocht welke beweegredenen studenten hebben om zich na hun studie wel of niet in Zeeland te vestigen. Aanleiding voor het onderzoek was dat veel studenten na hun diploma uit de regio vertrekken.

Partners