In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda onderzocht welke beweegredenen studenten hebben om zich na hun studie wel of niet in Zeeland te vestigen. Aanleiding voor het onderzoek was dat veel studenten na hun diploma uit de regio vertrekken.

Dit zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en de overheid. Onderzoekers dr. Ingrid Snijders, Harm IJben, Mareike Millner en Kalina Mikolajczak-Degrauwe van het lectoraat Healthy Region van HZ University of Applied Sciences hebben samen met Marc Cardon en Johan Klok van Scalda een literatuurstudie naar leefbaarheid gedaan, gesprekken en discussies met (groepjes) studenten gevoerd en vragenlijsten laten invullen door studenten. De uitkomsten geven inzicht in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland.

Eerste exemplaar

Het rapport is dinsdag 17 mei 2022 gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst in de HZ in Vlissingen. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de regeling Zeeland in Stroomversnelling. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met HZ Nexus.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…

Instroom van ouderen (75+) op de spoedeisende hulp

Studie naar factoren die invloed hebben op de kans dat een oudere instroomt op de spoedeisende…