Studeren in zeeland

Binding van studenten aan de regio Zeeland

Dit zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en de overheid. Onderzoekers dr. Ingrid Snijders, Harm IJben, Mareike Millner en Kalina Mikolajczak-Degrauwe van het lectoraat Healthy Region van HZ University of Applied Sciences hebben samen met Marc Cardon en Johan Klok van Scalda een literatuurstudie naar leefbaarheid gedaan, gesprekken en discussies met (groepjes) studenten gevoerd en vragenlijsten laten invullen door studenten. De uitkomsten geven inzicht in hun keuzes en daarmee ook in de leefbaarheid in Zeeland.

Eerste exemplaar

Het rapport
is dinsdag 17 mei 2022 gepresenteerd tijdens een themabijeenkomst in de HZ in Vlissingen. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de regeling Zeeland in Stroomversnelling. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met HZ Nexus.

Partners