Gezondheid beweging

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om gezondheidskansen te vergroten en verbetering van de leefstijl door studenten van de HZ University of Applied Sciences. Door in gesprek te gaan met gezinnen uit vijf wijken in Goes zullen de studenten in kaart brengen welke kansen er liggen om de gezondheid van de gezinnen te verbeteren, welke factoren deze kansen minimaliseren, welke factoren herkend en erkend worden door de wijkbewoners en wat nodig is om de kansen te vergroten en de risico’s te verminderen. De resultaten die uit de interviews met de gezinnen komen worden gebundeld in een startfoto welke dient als onderbouwd advies voor een vervolgtraject.

Onderzoeker