Gezondheid beweging

Gezonde kansen in Goes

In de gemeente Goes worden verschillende projecten en succesvolle laagdrempelige interventies ingezet om gezondheidskansen te vergroten en burgers daarin te ondersteunen. In de praktijk blijkt het echter lastig om juist die burgers, die extra ondersteuning nodig hebben of een duwtje in de rug kunnen gebruiken, te motiveren om hieraan deel te nemen. De focus bij de gezondheidskansen ligt op minder roken, minder gebruik van alcohol, vermindering van overgewicht en psychosociale problematiek en het verbeteren van de (ervaren) gezondheid.

Onderzoeker