Header Social Work 2

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als evaluatiepartner. Het lectoraat brengt de meerwaarde van de ZPO-opleiding in kaart. Tevens is de hbo-verpleegkundeopleiding van de HZ betrokken binnen de ZPO. Verpleegkundestudenten worden in de verschillende ouderenzorgorganisaties uitgedaagd om met andere (aankomende) professionals vraagstukken op te lossen in de vorm van een leergemeenschap.

Binnen de leergemeenschappen worden studenten van Zorg en Welzijn van zowel Scalda als HZ, evenals andere studenten die een link hebben met de leergemeenschap betrokken. De intentie van de leergemeenschappen is om aankomende professionals van diverse opleidingsniveaus samen met zorgprofessionals, cliënten en/of familie aan de hand van real life cliëntenproblematiek te laten leren.

Het gezamenlijke doel hierbij is om interprofessioneel samenwerken te bevorderen en samen kennis te delen en ontwikkelen. Dit draagt bij aan het individuele leerproces van elk betrokken individu en leidt tot een leven lang leren. Tevens is het doel dat deze leergemeenschap bijdraagt aan kwaliteitsverbetering binnen de organisatie.

De leergemeenschap is bedoeld om studenten beter voor te bereiden op het werk in de praktijk, professionals een leven lang te laten leren en de kwaliteit van zorg permanent te verbeteren. De partners kiezen voor co-creatie tussen onderwijs en zorgaanbieders, zodat het onderwijs nauw aansluit op vragen vanuit de praktijk. Studenten brengen de leerstof direct in de praktijk en plaatsen het geleerde meteen in een passende context. Verder blijven docenten bij in hun vakgebied door de interactie met de dagelijkse praktijk en zien cliënten en familie dat hun actuele vraagstukken worden opgepakt en mogelijk opgelost.

Partners