De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als evaluatiepartner. Het lectoraat brengt de meerwaarde van de ZPO-opleiding in kaart. Tevens is de hbo-verpleegkundeopleiding van de HZ betrokken binnen de ZPO. Verpleegkundestudenten worden in de verschillende ouderenzorgorganisaties uitgedaagd om met andere (aankomende) professionals vraagstukken op te lossen in de vorm van een leergemeenschap.

Binnen de leergemeenschappen worden studenten van Zorg en Welzijn van zowel Scalda als HZ, evenals andere studenten die een link hebben met de leergemeenschap betrokken. De intentie van de leergemeenschappen is om aankomende professionals van diverse opleidingsniveaus samen met zorgprofessionals, cliënten en/of familie aan de hand van real life cliëntenproblematiek te laten leren.

Het gezamenlijke doel hierbij is om interprofessioneel samenwerken te bevorderen en samen kennis te delen en ontwikkelen. Dit draagt bij aan het individuele leerproces van elk betrokken individu en leidt tot een leven lang leren. Tevens is het doel dat deze leergemeenschap bijdraagt aan kwaliteitsverbetering binnen de organisatie.

De leergemeenschap is bedoeld om studenten beter voor te bereiden op het werk in de praktijk, professionals een leven lang te laten leren en de kwaliteit van zorg permanent te verbeteren. De partners kiezen voor co-creatie tussen onderwijs en zorgaanbieders, zodat het onderwijs nauw aansluit op vragen vanuit de praktijk. Studenten brengen de leerstof direct in de praktijk en plaatsen het geleerde meteen in een passende context. Verder blijven docenten bij in hun vakgebied door de interactie met de dagelijkse praktijk en zien cliënten en familie dat hun actuele vraagstukken worden opgepakt en mogelijk opgelost.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…

Instroom van ouderen (75+) op de spoedeisende hulp

Studie naar factoren die invloed hebben op de kans dat een oudere instroomt op de spoedeisende…