Ouderenzorg header

TICC

Het internationale project TICC (Transforming Integrated Care in the Community) gaat via de succesfactoren van het integrale verpleegkundig geleide model voor thuiszorg (Buurtzorg) innovatieve modellen voor thuis- en wijkzorg implementeren in België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het doel is maatschappelijke zorgverlening meer kosteneffectief te maken en dat de zorg meer aansluit bij de holistische behoeften van de vergrijzende bevolking. Door het anders inrichten van het patiënten volgsysteem wordt beoogd de communicatie tussen verpleegkundigen, andere zorgprofessionals en de cliënt te verbeteren.

Onderzoeker