Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van patiënttevredenheid en zorgpersoneel te behouden en te werven.

Een blueprint voor implementatie wordt ontworpen om de barrières die implementatie in andere landen met zich meebrengt te overwinnen. Vanuit het lectoraat Healthy Region wordt het gehele proces van ontwikkeling en implementatie van de transfer van het zorgmodel gemonitord. In het kader van validatie worden publicaties uitgebracht om andere organisaties te stimuleren tot een dergelijke zorginnovatie.

Het TICC project met een begroting van € 8 miljoen wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-programma en gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 4.8 miljoen euro wordt door de veertien betrokken internationale partners gefinancierd. Het project loopt van 1 september 2017 tot en met 31 maart 2023.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…

Instroom van ouderen (75+) op de spoedeisende hulp

Studie naar factoren die invloed hebben op de kans dat een oudere instroomt op de spoedeisende…