Sybren Slimmen

Sybren Slimmen

Sybren Slimmen werkt als docent-onderzoeker bij het lectoraat Healthy Region. Hij volgt sinds 2022 een promotietraject aan het ‘Care and Public Health Research Institute’ binnen de Universiteit van Maastricht.

Hierin onderzoekt hij vanuit een sociaal-ecologische benadering het complexe samenspel van bevorderende, beschermende en risicofactoren voor de mentale gezondheid van jongvolwassenen.
Daarnaast is hij actief in diverse internationale projecten op het gebied van gezondheidsbevordering. Deze projecten variëren van zorgoptimalisatie en meer autonomie van patiënten (TICC) tot sociale inclusie van kwetsbare doelgroepen door middel van peer-to-peermethodiek (ENSURE). De hiervoor genoemde projecten zijn gebaseerd op pilotstudies om uiteenlopende culturele contexten met elkaar te vergelijken en een optimale implementatie, die leidt tot duurzame gezondheidsverbetering, mogelijk te maken.
Het coachen en begeleiden van studenten Sybren veel energie. Hij neemt de meest recente bevindingen uit het onderzoek mee in het onderwijs en laat studenten proeven aan de praktijk door projectmatig te werken voor echte opdrachtgevers.
Hij heeft de masteropleiding ‘Health Education and Promotion’ aan de Universiteit van Maastricht afgerond. Voorafgaand aan zijn master is hij in 2017 afgestudeerd als Sportkundige aan HZ University Of Applied Sciences. Hij heeft een grote passie voor sport en ook enkele jaren als (medisch) fitnessinstructeur gewerkt.

Projecten

Water

Onderwaterlab

Achter de onderzoeksfaciliteit van het NIOZ in Yerseke liggen 12 betonnen bassins die bij vloed…

Vitaliteit

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Vitaliteit

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…