Ingrid Snijders

Ingrid Snijders

Ingrid is als senior-onderzoeker verbonden aan het lectoraat Healthy Region.

In 2021 is Ingrid gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. In haar proefschrift gaat zij uit van de Social Exchange Theory en past zij ideeën vanuit de relatie and services management literatuur toe in het hoger onderwijs. Het onderliggende onderzoeksvoorstel is beloond met de NWO-Promotiebeurs voor Leraren (Grantnumber 023.006.035). Ingrid heeft op verscheidene internationale congressen zoals ICCMI, AERA, EARLI, BISTOPS en ECP haar onderzoeksartikelen gepresenteerd die in internationale wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd.
Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs zoals in haar rol als coördinator studieloopbaancoaching, vormgever van de cursus Onderszoeksvaardigheden en afstudeerbegeleider van studenten in het sociaal en economisch cluster en het docent servicemanagement.
Met een voorliefde voor het doen van onderzoek is Ingrid altijd nieuwsgierig naar nieuwe, innovatieve onderzoekprojecten op het gebied van kwaliteitsdenken, sociale interactie, engagement, samenwerking en gedragsbeïnvloeding met name in de non-profit sector.
Daarbij maakt zij graag eigenlijk altijd verschillende cross-overs in theorie tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Projecten

Vitaliteit

Binding van studenten aan de regio Zeeland

Dit zorgt voor een verlies aan kennis en expertise bij het bedrijfsleven en de overheid.…

Vitaliteit

CASCADE

Het te ontwikkelen zorgmodel wordt ondersteund met e-health en professionalisering voor alle…

Vitaliteit

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Vitaliteit

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Vitaliteit

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Gratis kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen

Vitaliteit

Kerngezond

De beschikbaarheid van zorg in Zeeland is door een stijgende zorgvraag en personeelskrapte niet…