Header Ouderenzorg 3

Ouderenzorg

Het lectoraat Ouderenzorg doet onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg op basis van vraagstukken uit de praktijk. “Innovaties waarmee we uiteindelijk de kwaliteit van leven van ouderen kunnen verbeteren”, zegt lector Gerda Andringa.

Innoveren in de ouderzorg is volgens haar noodzakelijk voor de kwaliteit van de ouderenzorg in de provincie, vanwege de vergrijzing, forse stijgingen van de zorgkosten en tekorten op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft de ouderenzorg een imagoprobleem. In Zeeland is de kwaliteit van de zorg nog hoog, maar zorgen zijn er door de vergrijzing en wegtrekkende jongeren.

Gerda Andringa is lector Ouderenzorg. Zij sprak op woensdag 16 november haar inaugurele rede uit: 'Leren met lef: naar een toekomstbestendige ouderenzorg' uit.

Projecten

Het Buddy Project 3.0 - 4.0

Voor thuiswonende, kwetsbare ouderen is er een lacune in de zorg en welzijnsvoorzieningen terwijl er veel behoefte is aan zinvolle tijdsbesteding, sociale interacties en ontlasting van de mantelzorger. Het Buddy Project biedt een nieuwe vorm van dagbesteding voor deze groep mensen. De dagbesteding bestaat uit activiteiten die ondernomen worden met buddy’s; studenten uit het hoger onderwijs binnen de zorg gerelateerde studierichtingen van de HZ. De studenten komen naar de kwetsbare oudere toe, zodat toegankelijkheid gewaarborgd is. Naast het helpen van kwetsbare ouderen faciliteert het Buddy Project een unieke leerervaring voor jaarlijks ongeveer 30 studenten binnen het hoger onderwijs met het doel studenten te binden aan de Zeeuwse ouderenzorg.

Academische Werkplaats Ouderzorg Zeeland (AWOZ)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) is een structureel samenwerkingsverband tussen twaalf partijen. De partijen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs werken samen aan de volgende thema’s: Gezond blijven, Zorg thuis, Zorgtechnologie en Arbeid en onderwijs. Onderzoeksprojecten pakken de partijen samen op en inzichten worden direct in praktijk gebracht. De AWOZ heeft een organisatiestructuur bestaande uit een stuurgroep, een coördinator en een coördinerende kerngroep met vertegenwoordigers (ankers) uit beleid, onderzoek en praktijk (multi-sectorale aanpak). Ouderen doen actief mee en hebben zitting in zowel de stuurgroep als de kerngroep, en in projectteams waar gewenst. Missie De missie van de AWOZ is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen in Zeeland door het verbeteren van de ouderenzorg. Het ontwikkelen, implementeren en uitwisselen van kennis binnen de AWOZ draagt bij aan het realiseren van deze missie. Visie De AWOZ wordt gezien als een verbinder van alle Zeeuwse partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en dienstverlening voor ouderen, ongeacht hun woonplek. Het is een vitale werkplaats voor de ouderenzorg die bruggen slaat tussen onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs, en waarbij wordt samengewerkt aan projecten voor kennisontwikkeling en implementatie. Bij de AWOZ zijn de volgende partijen betrokken: Adrz, Erasmus Universiteit, GGD Zeeland, Allévo, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, de provincie Zeeland, SVRZ, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom, POSO en ZorgSaam.

Radio Geluk 2.0 - 3.0

Sociale isolatie en vereenzaming is een groot probleem onder ouderen. Binnen Radio Geluk worden muziek- en zangactiviteiten organiseert om ouderenparticipatie binnen Zeeuwse zorginstellingen te vergroten. Radio Geluk organiseert activiteiten zoals; De kopgroep: Een lotgenotengroep waar ouderen hun ervaringen met elkaar kunnen delen over het leven met dementie. De sessies beginnen en eindigen met het zingen van een liedje dat de ouderen mooi of betekenisvol vinden.Geef Muziek cadeau: Een activiteit waar ouderen en basisschoolkinderen bijeenkomen om muziek met elkaar te delen. Elke groep bereidt afzonderlijk van elkaar een aantal "muzikale cadeautjes" voor om aan de grotere groep te “schenken”.De Wonderfoon: Een activiteit waar Technasium studenten van Pontes oude telefoons met draaischrijven ombouwen zodat ouderen bij het draaien van de schijf een muziekprogramma kunnen afspelen.Radio Geluk: Een activiteit waar Technasium studenten van Pontes oude radio’s uit de jaren ’60 en ’70 ombouwen zodat ouderen naar uitzendingen van Radio Geluk kunnen luisteren.Het geheugenkoor: Een dementiekoor voor ouderen.

Bekijk het overzicht

Deelnemers

Lectoren

Coördinatoren

Onderzoekers