Header Studenten Hz Gw

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en anderen mee te nemen in de veranderingen. Hij / zij heeft een breed begrip van de uitdaging en de verschillende belangen en beelden van betrokkenen. Een Facilitator of Change doet dit vanuit zijn eigen professionele rol, zoals specialist, ondernemer, (project-)manager, onderzoeker of procesmanager.

De minor Fit for the Future is gebaseerd op de principes van de Sociale Theorie (ST) van een duurzame, samen lerende maatschappij en de Expertise Management Methodology (EMM) zoals beschreven in We got to move. ST en EMM verschaffen een methodologisch raamwerk met als onderzoeksfilosofie kritisch realisme en gefundeerd op systeemdenken. Het raamwerk schrijft niet voor welke concrete methoden en technieken moeten worden gebruikt, dat is namelijk afhankelijk van het te onderzoeken vraagstuk. Uiteraard moeten de methoden en technieken wel in overeenstemming zijn met de onderzoeksfilosofie.