Robotisering is een fenomeen dat veel aandacht krijgt in de media en nauwgezet onderzocht wordt door verschillende internationale en nationale instanties. Recentelijk verschijnen er ook onderzoeken naar de effecten van robotisering in bepaalde sectoren en/of regio’s. Een voorbeeld hiervan is de verkenning naar kansen van Robotisering in Brabant uit 2016. Dit initiatief inspireerde SER Zeeland om een onderzoek uit te zetten naar de kansen van robotisering voor Zeeland, als onderbouwing voor een advies aan Zeeuwse organisaties, onderwijsinstellingen en overheid. Zoals altijd is het advies van de SER gericht op economie en werkgelegenheid in Zeeland en baseert zij dit op authentieke praktijksituaties. Alleen zo kan de SER haar stakeholders prikkelen, een spiegel voorhouden en vervolgens de discussie op gang brengen.

Een gerichte zoektocht naar publicaties die de kansen van robotisering voor de Zeeuwse economie meer in de diepte analyseren, leverde geen resultaat op. Er zijn geen specifiek Zeeuwse robot cases beschreven die laten zien wat er binnen de Zeeuwse context nodig is om positieve resultaten op het vlak van bedrijfsresultaat, kwaliteit van arbeid, en werkgelegenheid te realiseren. Om beter te kunnen begrijpen welke structurele maatregelen nodig zijn om aanwezige kansen ook in Zeeland te kunnen benutten, is nader onderzoek vereist. Vanwege de centrale rol van adopterende organisaties is er gekozen voor de volgende onderzoeksvraag:

Op welke manier kunnen Zeeuwse ondernemingen de kansen die robotisering biedt, benutten?

Om tot een gedegen analyse te komen op zowel individueel, organisatorisch en systeemniveau, zijn de volgende deelvragen richtinggevend geweest voor het beantwoorden van de hoofdvraag:

  1. Op welke ondernemingsactiviteiten en processen heeft robotisering invloed?
  2. Welke partijen - interne en externe partijen - zijn hierbij betrokken?
  3. Welke percepties zijn er ten aanzien van robotisering?
  4. Welke instrumenten en hulpmiddelen worden ingezet?
  5. Welke randvoorwaarden en/of faciliteiten zouden onderwijs en overheden moeten creëren om deze kansen te kunnen verzilveren?
  6. Wat zijn succes- en faalfactoren van robotisering?

Onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

CBCI - Circular Bio-based Construction Industry

Het Interreg 2 Zeeën-project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) onderzoekt hoe je…
Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…
Twee studenten die kletsen in het HZ gebouw in Middelburg

Minor Fit for the Future

Een Facilitator of Change maakt impact door wenselijke en strategische verbeteringen te vinden en…
Binnenkant van HZ gebouw in Vlissingen met lopende studenten

Smart Services Bridge

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied…

Toeristisch vervoer 2.0- een integraal onderzoek naar mobiliteitsissues en aanverwante inzichten

'''Toeristische en recreatieve activiteiten''' horen bij de provincie Zeeland. Het zijn…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Meerwaarde met Mosselen

Crosscare 2.0

Het project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt…
WIndsurfers boven het Zeeuwse strand

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…