In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen: bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden.

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data zeer veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen - bezochte plekken, verplaatsingen en drukte. Na het wegvallen van de Zeeland-App wordt in de komende jaren gewerkt met alternatieve bronnen van GPS-data om soortgelijke analyses te kunnen voortzetten en uitbreiden.

Voorts heeft KCKT (samen met UGent) gepoogd om GPS-data (verzameld in het verleden via de VVV-Zeeland-app) te kalibreren op basis van reguliere verkeerstellingen. Helaas was hiervoor echter een beperkte hoeveelheid beschikbare GPS-data. Daarom is nu een methode ontwikkeld die kan helpen bij de kalibratie van GPS-data, namelijk op basis van verkeerstellingen.

Ook is een verkenning gedaan naar toekomstbestendige GPS-data.

Onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…

Onderzoek vaste gasten

Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de…

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt…

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen

Traditioneel beschrijven businessmodellen hoe een ondernemer zich organiseert om winst te maken via…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen | Voorbeelden

Hieronder staan tien inspirerende voorbeelden van duurzaam ondernnemen in de praktijk.…

Beleefbare Schelde

In het Interreg Vlaanderen Nederland project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en…