Zonsondergang mensen 1600x400 header

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar verschuivingen in bezoekersgedrag, onder invloed van allerlei externe factoren.

Naast het vele onderzoek naar feitelijk gedrag nu, is het wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekgedrag, onder invloed van allerlei externe factoren. Leidt dit tot verschuivingen in gebruikersgroepen, ander gedrag, andere behoeften? Dit inzicht is van groot belang voor beleidsmakers en aanbieders in de sector.