Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Beleefbare Schelde


In het Interreg Vlaanderen Nederland project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en culturele ontwikkelingen plaats in de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio.

Van de kust naar het achterland, er zijn nog zoveel parels te ontdekken in het Vlaams-Nederlandse Scheldegebied. Vanuit een gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis en een coherent Schelde-estuarium worden er lessen geleerd voor de toekomst.

De invloed van het water, de bodem, de natuur en de rol van de mens in dit alles – deze Vlaams Nederlandse grensregio heeft nog zoveel meer te bieden voor bewoners en bezoekers. Binnen (Be)Leefbare Schelde wordt gewerkt aan de betere ontsluiting en beleefbaarheid van het Scheldedeltagebied door ontwikkeling van langzame en duurzame mobiliteitsopties en de ontwikkeling van lokale sites met en voor haar inwoners. In gezamenlijkheid wordt er gewerkt aan de erkenning van deze regio als Unesco Global Geopark. Hierdoor wordt de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Schelde Delta als één gebied vergroot en zullen de bewoners en bezoekers zich meer verbonden voelen met dit bijzonder stukje aarde.

Daarnaast wordt samenwerking en netwerkvorming tussen onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers bevorderd. (Be)Leefbare Schelde zet sterk in op duurzaamheid om de klimaatverandering tegen te gaan en inclusiviteit te bevorderen. Hiermee draagt het project bij op verschillende niveaus aan de verduurzaming en spreiding van het toerisme.

Spreiding is het sleutelwoord

De gedeelde geschiedenis op het gebied van toerisme is een belangrijke economische kans, maar het is tevens een grote uitdaging van deze grensregio. De toeristische en recreatieve hotspots en kuststrook behoren tot een van de meest bezochte regio’s in Europa. Daarnaast maken ook veel bewoners en direct omwonenden recreatief gebruik van het gebied. Maar ook behoort het kustgebied in deze grensregio tot één van de drukst bewoonde regio’s in Europa, met een hoge graad van bevolkingsdichtheid. Om deze druk te verlichten, willen de partners inzetten op spreiding van toeristen: van kust naar het achterland. De gehele regio heeft immers zoveel moois te bieden.

Verduurzaming is de opdracht

Toerisme is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 8 procent van de totale CO2-uitstoot. (Be)Leefbare Schelde-partners zetten in op betere ontsluiting van het gebied door te investeren in langzame (fiets/wandel) en duurzame mobiliteitsopties (vaar-verbindingen).

Daarnaast wordt sterk ingezet op het ontwikkelen van lokale sites, met, door en voor haar inwoners en op het vergroten van de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de Scheldedelta als één gebied. In alle ontwikkelplannen worden steeds de beste opties om de duurzaamheid lokaal te verhogen, de druk op het milieu en klimaat te verlagen en inclusiviteit te bevorderen.

Interreg Vlaanderen Nederland

(Be)leefbare Schelde wordt uitgevoerd vanuit het Interreg Vlaanderen Nederland programma met een subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van 4.801.094,47 euro. Het project heeft een omvang van 9.602.188,98 euro.

In (Be)Leefbare Schelde werken 22 partners samen: HZ University of Applied Sciences, Beheerstichting Zuidwaterlinie Alliantie, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Borsele, gemeente Kapelle, gemeente Puurs-Sint-Amands, gemeente Reimerswaal, gemeente Rumst, gemeente Tholen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)-Belgische Geologische Dienst (BGD), provincie Antwerpen, provincie Noord-Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, provincie Zeeland, Stad Oostende, Stad Sint-Niklaas, Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vrijbuiter Zeilen en Westtoer.

Projectinformatie

De overkoepelende doelstelling van (Be)Leefbare Schelde is het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark (aUGGP) Schelde Delta. De herkenbaarheid van de Scheldedelta als toeristisch gebied wordt vergroot door het toeristisch aanbod onderling te verbinden, het spreiden van toeristen van de toeristische hotspots naar de parels van het achterland, het inzetten de leidende principes, invloed van het klimaat en het water voor de herkenbaarheid van de Scheldedelta.

Ook wordt er gewerkt aan het ontwikkelen en uitbreiden van netwerken ten behoeve van het vergroten van de participatie en de ontwikkeling van een governancemechanisme waarmee de toekomstige samenwerking binnen de Scheldedelta wordt bestendigd.

Onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen:…

Onderzoek vaste gasten

Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de…
Zonsondergang Zeeland mensen

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt…

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen

Traditioneel beschrijven businessmodellen hoe een ondernemer zich organiseert om winst te maken via…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen | Voorbeelden

Hieronder staan tien inspirerende voorbeelden van duurzaam ondernnemen in de praktijk.…