Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Beleefbare Schelde

In het Interreg Vlaanderen Nederland-project (Be)Leefbare Schelde vinden duurzame, sociale en culturele ontwikkelingen plaats in de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio. Het project loopt van 15 augustus 2023 tot 14 augustus 2026.

De overkoepelende doelstelling van (Be)Leefbare Schelde is het toeristisch ontwikkelen van de grensoverschrijdende Scheldedeltaregio als versneller voor de duurzame, sociale, en culturele ontwikkeling van het toekomstig UNESCO Global Geopark Schelde Delta. In het streven naar het vergroten van de aantrekkingskracht van de Schelde Delta als toeristische bestemming, wordt ingezet op verschillende initiatieven.

Er wordt gestreefd naar een verhoogde herkenbaarheid van de regio als een waardevolle toeristische bestemming. Dit omvat het versterken van het toeristisch aanbod en het verbinden van diverse plekken in de regio. Daarnaast wordt er actief gewerkt aan het spreiden van toeristen, weg van de traditionele hotspots, naar de verborgen 'parels' in het achterland. Met bestaande en nieuwe toeristische poorten, parels, routestructuren en beleefroutes wordt het verhaal van het heden, het verleden en de toekomst van het gebied aan haar bezoekers als eenheid getoond en beleefbaar gemaakt.

Om het eigenaarschap en de participatie in het toeristisch aanbod te vergroten, worden netwerken ontwikkeld en uitgebreid. Bovendien wordt er aandacht besteed aan het creëren van een governancemechanisme dat de toekomstige samenwerking tussen toeristische poorten, parels en deelgebieden binnen de Schelde Delta waarborgt. Een essentieel aspect van deze inspanningen is de vertaling van de invloed van het klimaat en water als leidende principes, die als basis dienen voor gerichte investeringen in de regio.

Interreg Vlaanderen Nederland

(Be)leefbare Schelde wordt uitgevoerd vanuit het Interreg Vlaanderen Nederland programma met een subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van 4.801.094,47 euro. Het project heeft een omvang van 9.602.188,98 euro. De projectactiviteiten van de HZ in het project worden mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland.

In (Be)Leefbare Schelde werken 22 partners samen: HZ University of Applied Sciences, Beheerstichting Zuidwaterlinie Alliantie, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Borsele, gemeente Kapelle, gemeente Puurs-Sint-Amands, gemeente Reimerswaal, gemeente Rumst, gemeente Tholen, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)-Belgische Geologische Dienst (BGD), provincie Antwerpen, provincie Noord-Brabant, provincie Oost-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, provincie Zeeland, Stad Oostende, Stad Sint-Niklaas, Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953, Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw, Toerisme Oost-Vlaanderen, Vrijbuiter Zeilen en Westtoer.

Er is een website waarop de voortgang en de resultaten worden gepubliceerd.

Rol kenniscentrum

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme is de leidende partner binnen dit project en vervult niet alleen een coördinerende rol, maar neemt ook een actieve inhoudelijke rol aan in het bevorderen van kennisontwikkeling voor spreiding en verbinding in de regio. Tijdens de uitvoering van het project staan het tot stand brengen van een duurzame infrastructuur en het opbouwen van een solide kennisbasis centraal. Onderzoekers, stakeholders en experts bundelen hun krachten om deze kennis actief te ontwikkelen, delen en behouden.

De zoektocht begint met het bepalen van de meest geschikte methodiek voor het vastleggen van bezoekersstromen, met de focus op het ontwikkelen van een strategie die zowel de regio als de 'parels' ten goede komt. Binnen dit kader rijzen vragen over hoe lokale stakeholders, zoals bewoners en ondernemers, betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van duurzaam toerisme. Participatief design staat hierbij centraal, waarbij de gemeenschap een cruciale rol speelt in het vormgeven van de toekomst van het toerisme in hun omgeving.

Een andere uitdaging richt zich op het monitoren van bezoekerssegmenten en het begrijpen van de redenen waarom mensen het gebied bezoeken. Hier verschuift de focus naar het vinden van de beste methodiek om deze informatie vast te leggen en te vertalen naar een strategie voor doelgerichte bezoekersspreiding. In het streven naar duurzaamheid wordt ook onderzocht hoe de betrokkenheid van bezoekers bij klimaatadaptatie rond de parels en/of het park gemeten kan worden.

Tenslotte gaat HZ Kenniscentrum Kusttoerisme aan de slag met het samenstellen van een toolbox met participatiemodellen en de doorontwikkeling en implementatie van verhaallijnen. Daarnaast draagt HZ KCKT bij aan de ontwikkeling van zowel de strategie als het actieplan voor duurzame bezoekersspreiding, en is betrokken bij de ontwikkeling van een governance model waarmee de toekomstige samenwerking binnen de Scheldedelta wordt bestendigd.

Onderzoeksgroep

HZ Kenniscentrum Kusttoerisme

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Gekleurde strandhuisjes op het strand

FACET

Circulair ondernemerschap is van groot belang in de toeristische sector, waar de wensen van gasten…
Windmolens bij de Zeeuwse kust

Z-GRID

De afgelopen 10 – 20 jaar is hard gewerkt aan technische innovaties rond energieproductie,…

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen:…

Onderzoek vaste gasten

Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de…
Zonsondergang Zeeland mensen

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt…
WIndsurfers boven het Zeeuwse strand

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen

Traditioneel beschrijven businessmodellen hoe een ondernemer zich organiseert om winst te maken via…

Duurzaam ondernemen | Duurzame businessmodellen | Voorbeelden

Tien voorbeelden van duurzaamheidspraktijken in Zeeland. Internationaal literatuuronderzoek in…