Palen strand 1600x400 header

Database vrijetijdsaanbod Zeeland

De database vrijetijdsaanbod geeft inzicht in de aard, spreiding en omvang van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod. Denk hierbij aan zaken als recreatieve routes, dagattracties, musea, natuurgebieden, stranden, horecaclusters en detailhandelclusters.

Inzicht in dit vrijetijdsaanbod leidt tot beter inzicht in bezoekersstromen en kan helpen om eventuele toeristische druk in relatie tot regionale draagkracht in beeld te brengen. Tevens biedt het inzicht in de (beoogde) diversiteit van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod en helpt het bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe initiatieven.

Eerste analyse

In 2021 is een eerste analyse uitgevoerd op basis van open data. Data over het Zeeuwse vrijetijdsaanbod wordt momenteel verzameld op basis van een aantal landelijke bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en verschillende openbare kaartlagen via het Nationaal Georegister. Bovendien worden er eigen inventarisaties en onderzoeken uitgevoerd om de beschikbare data aan te vullen en compleet te maken. Momenteel wordt gewerkt aan de dataverzameling voor ruim 50 categorieën binnen deze inventarisatie van het Zeeuwse vrijetijdsaanbod én de uiteindelijke ontsluiting van de verschillende soorten beschikbare data.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op via kenniscentrumtoerisme@hz.nl.