Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten die zeer veel vrije tijd doorbrengen in de regio. Vanwege de omvang van deze gastengroep is inzicht in hun gedrag en motieven relevant voor beleidsmakers en ondernemers.

Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen Zeeland. Een belangrijke en omvangrijke, maar vaak onbekende groep gasten zijn de vaste gasten. Zeeland telt ruim 100.000 vaste gasten. Daarom is het voor zowel toeristische ondernemers als overheden belangrijk om dit marktsegment beter ter leren kennen. In dit onderzoek wordt inzicht verschaft in het huidige en toekomstige vakantiegedrag van vaste gasten in Zeeland. Zeker gezien de grote verschuivingen in het aanbod voor deze doelgroep, namelijk het verdwijnen van jaarplaatsen en de toename van huisjesparken, is dit onderzoek van belang.

Vaste gasten verblijven vaak voor langere tijd in hun tweede woning, kajuitboot op een vaste ligplaats of in een (sta)caravan op een jaar- of seizoensplaats in Zeeland. Vaste gasten zijn dan ook een belangrijk marktsegment voor toeristische bestemmingen.

Het onderzoek vaste gasten heeft in 2017 voor de eerste keer plaats gevonden. Dit onderzoek is alweer vijf jaar oud. Het is de hoogste tijd voor een update. In het najaar van 2022 wordt het onderzoek vernieuwd en herhaald. Het onderzoek uit 2017 wordt als basis gebruikt voor dit vervolgonderzoek en op deze manier kunnen er vergelijkingen worden gemaakt.

Vakantiegedrag


Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstig vakantiegedrag van vaste gasten in Zeeland. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt als input voor de vaststelling van het forfaitaire tarief voor de toeristenbelasting. Het is belangrijk dat dit gemiddelde gebaseerd is op actuele en betrouwbare cijfers over het werkelijke gebruik van accommodaties door vaste gasten.

Verder helpt het ondernemers inzicht te bieden in deze specifieke doelgroep. Alle ondernemers ontvangen een eigen rapportage over hun vaste gasten en leren zo meer over deze doelgroep. Verder wordt er Zeeland breed een rapportage opgeleverd. Deze rapportage wordt eind 2022 verwacht.

Deelnemen?


Bent u een ondernemer in de vrijetijdssector in de provincie Zeeland die vaste gasten ontvangt, en wilt u meer weten over deze groep gasten? Help dan mee met de verspreiding van het onderzoek. Wij kunnen niet zonder uw hulp, u kent immers de vaste gast het beste.

Wat vragen wij?


U moet alleen de vragenlijst delen met uw vaste gasten. Dit kan door een e-mail te sturen met daarin de link naar de online vragenlijst, een social media post te delen met daarin de link naar de online vragenlijst of een papieren versie te delen met de vaste gasten die op dat moment aanwezig zijn.

Programmeren


HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zorgt voor het programmeren van de online vragenlijst. Deze wordt zowel in het Nederlands, Duits, Engels als Frans aangeboden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

U ontvangt van ons, bij deelname, geheel kosteloos de onderzoeksresultaten van uw vaste gasten. Het onderzoek biedt u inzicht in uw trouwe gasten, want door het onderzoek weet u onder meer hoeveel geld ze uitgeven, welke verbeterpunten ze noemen en wat de toekomstplannen zijn.

Helpen? Laat uw gegevens achter via het aanmeldformulier: https://forms.gle/wBLb5z7LyrPF.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de provincie Zeeland.

Research group

Coastal Tourism Knowledge Centre

View research group

Gerelateerde projecten

Z-GRID

Over the past 10 - 20 years, a lot of hard work has gone into technical innovations around energy…

Database leisure offerings Zeeland

The leisure supply database provides insight into the nature, distribution and extent of Zeeland's…

Inwonersonderzoek Zeeland 2022

Jaarlijks vinden miljoenen overnachtingen plaats in Zeeland. De laatste jaren is de publieke opinie…

GPS-data

In de afgelopen jaren is gebleken dat GPS-data veel inzicht kunnen bieden in bezoekersstromen:…

Gast van de toekomst

Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in verwacht bezoekersgedrag. Binnen dit project wordt…

Beleefbare Schelde

In the Interreg Flanders-Netherlands project (Be)Leefbare Schelde, sustainable, social and…