In het kader van het thema klimaatadaptatie is door HZ-lectoraat Resilient Deltas in samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme een kansenkaart voor klimaatadaptatie in de vrijetijdssector ontwikkeld.

Deze kansenkaart is een verzameling van inzichten wat klimaatverandering voor uitdagingen met zich meebrengt, welke risico's spelen binnen de vrijetijdssector en welke kansen er voor klimaatadaptatie zijn.

Aan de hand van deze kansenkaart is inzichtelijk gemaakt wat de winst is van aanpassingen voor het veranderende klimaat en welke voordelen dit kan bieden op het bedrijf en voor de gasten.

Een kaart geeft inzicht in de effecten van het veranderende klimaat op gemeentelijk niveau, een andere kaart geeft inzicht welke klimaateffecten specifiek spelen voor tien voorbeeldondernemers. Vervolgens is voor de verschillende subsectoren binnen de vrijetijdssector een set kansrijke maatregelen toegelicht.

De subsectoren zijn: camping en vakantiepark, hotel en groepsaccommodatie, horeca, dagrecreatie en watersport. Van de kansrijke maatregelen zijn effecten verklaard en de kosten en benodigde tijd voor uitvoering weergegeven. Daarnaast zijn nuttige links opgenomen voor verdere verdieping en inzichten op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatie.

In het webinar (zie hieronder) en de aflevering over klimaatadaptatie van de Zeeuwse Toerisme-podcast krijg je meer informatie over de ontwikkelde kansenkaart.

Zelf de kansenkaart bekijken? Klik dan hier.

Onderzoeksgroep

Resilient Deltas

Bekijk onderzoeksgroep

Webinar klimaatadaptatie en de vrijeteijdssector

Jasper van de Heuvel vertelt over de bedreigingen én kansen

Gerelateerde projecten

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Klimaatadaptatie Zeeland

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op stedelijke gebieden. Het raakt niet alleen de…