Klimaatverandering heeft steeds meer impact op stedelijke gebieden. Het raakt niet alleen de veiligheid van de bewoners, maar ook de manier waarop ze wonen en leven en de betaalbaarheid hiervan. Inwoners krijgen te maken met ontwikkelingen als hittestress, verdroging, intensieve regenval en wateroverlast en -schade. Ook heeft klimaatverandering directe impact op de balans en het behoud van biodiversiteit in het water, in de bodem en boven de grond.

Het project Klimaatadaptie Zeeland realiseert klimaatinnovatieplatformen in de wijken Westerzicht in Vlissingen en Dauwendaele in Middelburg. Binnen deze platforms innoveren en experimenteren bewoners, kennisinstellingen, overheden, NGO’s en het bedrijfsleven met klimaatadaptatie voor het behoud en verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken, een klimaatbestendige ecologie en biodiversiteit en gesloten watercycli.

De huidige infrastructuur van beide woonwijken is niet in staat om de gevolgen op lokaal niveau tegen te gaan en bij te dragen aan oplossingen voor het ernstig zoetwatertekort op regionaal niveau. In Dauwendaele en Westerzicht ontbreken groenstroken, parkjes en ruimtes voor sociaal contact. Dit heeft negatieve gevolgen op de sociale leefbaarheid. Ook ervaart de homogene, vaak oudere bevolking vaak een gevoel van sociale en verkeersonveiligheid. De bewoners hebben een belangrijke stem in het klimaatbestendig maken van de wijken. De (her)inrichting van hun leefomgeving moet zijn afgestemd op de culturele en demografische achtergrond.

Proof-of-concept

Centraal in Klimaatadaptatie Zeeland staat een breed scala aan sociale en fysieke en infrastructurele innovaties. Dit moet resulteren in een proof-of-concept voor klimaatadaptieve wijken in de regio. In het ontwikkelproces gaat het om een sluitende en duurzame watercyclus, klimaatbestendig ecologisch netwerk, het voorkomen van het Urban Heat Island Effect, de verhoging van de buurtparticipatie door co-creatie, het verbeteren van sociale en recreatieve faciliteiten en de sociale- en verkeersveiligheid, het verhogen van stikstof- en fijnstofcaptatie en de toegankelijkheid van betaalbaar en gezond eten.

Het project loopt van 16 januari 2023 tot 19 december 2025.

Onderzoeksgroep

Resilient Deltas

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Projecten van Resilient Deltas die zijn afgerond

WIndsurfers boven het Zeeuwse strand

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Duurzaam ondernemen | Klimaatadaptatie

In het kader van het thema klimaatadaptatie is door HZ-lectoraat Resilient Deltas in samenwerking…

Cool Neighbourhoods

De stijgende temperatuur in steden als gevolg van de opwarming van de aarde zorgt voor warmere…