Delta landschap

TKI Digital Twins Waterbeheer

Met dit project zetten we eerste stappen in de ontwikkeling van een digital twin voor het waterbeheer.