Water

Hans Cappon

Lector Water Technology

Hans Cappon is lector van het lectoraat Watertechnologie binnen de HZ University of Applied Sciences. Gedurende zijn jaren bij HZ heeft hij gewerkt aan vele watertechnologieprojecten waaronder NEREUS (New Energy and Resources for Urban Sanitation), FRESH4Cs (Alternative Fresh Water resources for Coastal Areas), IMPROVED (Integrale Mobiele Proceswatervoorziening voor een Economische Delta) en was hij betrokken bij de uitvoering van de Dow/Evides pilot binnen het EU-FP7 E4Water project.
Naast zijn werk bij het lectoraat is hij docent waterzuivering aan de HZ op BSc en MSc niveau en docent en onderzoeker in Urban Systems Engineering bij de vakgroep Milieutechnologie aan de Wageningen Universiteit.
Hans heeft meer dan 20 jaar ervaring in wetenschappelijk onderzoek, ook vanuit zijn eerdere werk bij TNO en de Katholieke Universiteit in Leuven. Hans' belangrijkste expertise is modellering en optimalisatie van dynamische systemen met een focus op waterzuivering en energiesystemen gedurende de laatste 10 jaar. In 2014 voltooide hij zijn doctoraat getiteld "Numerical and experimental design of ultrasonic particle filters for water treatment." Hij behaalde zijn Master in Biomechanical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven in 1997.