Droogte

EffluentFit4Food

Het doel van dit project is om in tijden van droogte de beschikbaarheid van kwalitatief goed irrigatiewater voor land- en tuinbouw te vergroten, door het goed geschikt maken van effluent van rioolwaterzuiveringen als bron voor irrigatie.

Onderzoeker