Het lectoraat Watertechnologie van HZ University of Applied Sciences neemt deel aan het Interreg Vlaanderen-Nederland-project Schone Waterlopen door O3G.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater dat vervolgens als effluent naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hoewel de effluentkwaliteit de afgelopen jaren sterk is verbeterd, krijgen opkomende organische microverontreinigingen zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen steeds meer aandacht.

Via het Vlaanderen-Nederland Interregproject Schone Waterlopen door O3G wil het projectconsortium aantonen dat ozonisatie (O3) in combinatie met granulair actief kool (GAK) kan worden ingezet op RWZI's als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert in Vlaanderen en Nederland.

Milieuanalyse

De haalbaarheid van deze technologieën voor nazuivering van effluent wordt bepaald middels een technisch-economische milieuanalyse. De technische analyse richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van de technologie, de economische analyse op investeringen en operationele kosten, afhankelijk van de ingezette schaalgrootte, efficiëntie en milieueisen. De milieuanalyse wordt uitgevoerd met een levenscyclusanalyse (LCA).

Beoordelen van de zuiveringstechnologie

De onderzoekers van het lectoraat Watertechnologie richten zich met name op het onderzoek naar het beoordelen van de zuiveringstechnologie met behulp van LCA. Dit zal in verschillende stappen worden gedaan:

  • Allereerst wordt met het consortium bepaald wat de reikwijdte is van deze analyses, waar haar grenzen liggen en welke criteria worden meegenomen om tot een goede vergelijking te komen.
  • Vervolgens wordt het proces geanalyseerd op zijn levenscyclus; van grondstof, bouwen, gebruiken tot afbraak (en recycling) en wordt de impact van de verschillende stappen bepaald met de geselecteerde criteria.
  • Als laatste stap wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de invoer en systeemparameters, zodat een beeld ontstaat van de robuustheid en betrouwbaarheid van de analyses en de bandbreedte van de mogelijke uitkomsten in veranderende omstandigheden, waaronder energie- en materiaalkosten. Bij deze analyses is input vereist rondom de gebruikte technologieën en materialen van (de toeleveranciers van) Waterschap De Dommel, Aquafin en PureBlue.

De LCA verschaft inzicht in de levenscyclus van een technologie en de bijbehorende voetafdruk op het milieu en biedt mogelijkheden om deze impact te verkleinen.

Meer informatie is te vinden op de website van het project.

Onderzoeksgroep

Water Technology

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Drone view van Terneuzen

AquaSPICE

De onderzoeksgroep Water Technology is partner in het Horizon 2020-programma van de Europese Unie…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Past Student Assignments

Hier vind je een overzicht van studentenopdrachten op het gebied van Watertechnologie die eerder…

TKI Digital Twins Waterbeheer

TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting)

In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting…
Pad door de Zeeuwse duinen

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Projecten van Water Technology die zijn afgerond

Een overzicht van de afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Watertechnology

TKI Wetlands

Op het industriecomplex in Terneuzen gebruikt Dow jaarlijks ruim twintig miljoen kuub water. “70…

TKI- Wetlands as pre-treatment for mild desalination

EffluentFit4Food

Het doel van EffluentFit4Food is om in tijden van droogte de beschikbaarheid van kwalitatief goed…