In het Interreg Vlaanderen-Nederland-project Aquatuur willen de partners de zoetwaterbeschikbaarheid vergroten en een robuust watersysteem creëren. Ze willen dit bereiken met groenblauwe oplossingen. Tegelijkertijd moeten deze natuurlijke oplossingen de nodige functies en diensten bieden.

Het project richt zich op wateropslag, waterzuivering en het verhogen van de herhaalbaarheid van deze oplossingen. Onderzoekers van het lectoraat Water Technology van de HZ richten zich met name op de waterzuivering via zogenoemde constructed wetlands (CW’s).

De HZ, UGent, VITO en de provincie Zeeland demonstreren hoe CW’s oppervlaktewater kunnen zuiveren tot een alternatieve waterbron voor sectoren zoals de landbouw, natuur, drinkwaterproductie en industrie met verschillende kwaliteitseisen in Nederland en Vlaanderen. De CW’s worden gebouwd aan het pompstation van Evides in Assenede in Oost-Vlaanderen en maken gebruik van afstromend polderwater dat anders in zee uitmondt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit niet voldoet aan verschillende kwaliteitseisen. In dit deelproject willen de onderzoekers de verwijdering van metalen, PAKs, pesticiden, microplastics en PFAS door CW's bestuderen.

Er komt een flexibele proefopstelling waarin wordt gedemonstreerd welk type CW het meest geschikt is en welke ontwerpparameters nodig zijn. De opstelling is ongeveer 120 vierkante meter groot en kan zo’n 20 kubieke meter water per dag behandelen.

Het bestaat uit een bezinkingsbekken met floating wetlands en vijf verschillende soorten CW’s: boven/ondergronds doorstroomd, met/zonder beluchting en biochar, verschillende plantensoorten. De combinatie met andere technologieën, zoals actief kool en UV, worden in het lab getest. De onderzoekers bestuderen de hybride technologie, zuiveringsrendementen en kosten.

Kenniscentra werken grensoverschrijdend

De kennisinstellingen en de provincie Zeeland willen via deze oplossing de zoetwaterbeschikbaarheid verhogen in de Scheldemondregio. Evides steunt de casus door grond beschikbaar te stellen. Zij zijn op zoek naar alternatieve waterbronnen en willen de druk op de huidige drinkwaterbronnen verminderen. De kennisinstellingen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, realisatie en het monitoren van de CW’s en analyses.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het project.

Onderzoeksgroep

Water Technology

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Drone view van Terneuzen

AquaSPICE

De onderzoeksgroep Water Technology is partner in het Horizon 2020-programma van de Europese Unie…
Opspattend water

FRESH4Cs

De Water Technology Research Group werkt aan een Interreg 2 Zeeën-project genaamd FRESH4Cs; een…

Past Student Assignments

Hier vind je een overzicht van studentenopdrachten op het gebied van Watertechnologie die eerder…

TKI Digital Twins Waterbeheer

TKI Wetlands (Wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting)

In dit TKI Deltatechnologie project worden wetlands als voorzuivering voor milde ontzilting…
Pad door de Zeeuwse duinen

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Projecten van Water Technology die zijn afgerond

Een overzicht van de afgeronde projecten van de onderzoeksgroep Watertechnology

TKI Wetlands

Op het industriecomplex in Terneuzen gebruikt Dow jaarlijks ruim twintig miljoen kuub water. “70…

TKI- Wetlands as pre-treatment for mild desalination

EffluentFit4Food

Het doel van EffluentFit4Food is om in tijden van droogte de beschikbaarheid van kwalitatief goed…