Teun Terpstra

Teun Terpstra

Teun Terpstra ziet zichzelf als kennisondernemer vanuit het idee dat kennis fundamenteel is om strategische keuzes te maken. Daarnaast vindt hij dat deze kennis alleen waardevol is wanneer zij wordt gedeeld en toegepast met anderen.
De onderzoeksgroep Resilient Deltas doet onderzoek naar klimaatadaptatie, gedreven door vragen van (lokale) overheden en bedrijven. Het onderzoek resulteert in praktische adviezen over manieren om ons aan te passen aan risico's van overstromingen, droogte / waterschaarste en extreem weer, zoals zware regenval. De multidisciplinaire groep heeft brede expertise in huis op het gebied van risicoanalyse, ruimtelijke ordening, economie, governance en sociale wetenschappen.

Projecten

Water

Geen zee te hoog

Dit project benadert de ontwikkeling van waterveiligheidsstrategieën als een ruimtelijk vraagstuk…

Water Vitaliteit

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

Water

Manabas Coast

In het nieuwe project Manabas Coast ontwikkelt een samenwerkingsverband met onder meer HZ…

Vitaliteit

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de…

Vitaliteit

Duurzaam ondernemen | Klimaatadaptatie

In het kader van het thema klimaatadaptatie is door HZ-lectoraat Resilient Deltas in samenwerking…

Water Energie Vitaliteit

Klimaatadaptatie Zeeland

Klimaatverandering heeft steeds meer impact op stedelijke gebieden. Het raakt niet alleen de…