DNA Resilient Deltas header
HZ Teun Terpstra

Teun Terpstra

Lector Resilient Deltas

Teun Terpstra ziet zichzelf als kennisondernemer vanuit het idee dat kennis fundamenteel is om strategische keuzes te maken. Daarnaast vindt hij dat deze kennis alleen waardevol is wanneer zij wordt gedeeld en toegepast met anderen.
De onderzoeksgroep Resilient Deltas doet onderzoek naar klimaatadaptatie, gedreven door vragen van (lokale) overheden en bedrijven. Het onderzoek resulteert in praktische adviezen over manieren om ons aan te passen aan risico's van overstromingen, droogte / waterschaarste en extreem weer, zoals zware regenval. De multidisciplinaire groep heeft brede expertise in huis op het gebied van risicoanalyse, ruimtelijke ordening, economie, governance en sociale wetenschappen.