Het lectoraat Resilient Deltas doet praktijkgericht onderzoek naar hoe je een deltagebied zo veilig mogelijk inricht en hoe je de kracht van de samenleving, overheid en bedrijfsleven gebruikt voor een vitale, veerkrachtige delta.

Resilient Deltas onderzoekt de samenhang tussen ruimtegebruik, sociaal kapitaal, economie en de vitale infrastructuur van deltagebieden. Ook wordt de governance van waterveiligheid- en gebiedsontwikkelingsprocessen onder de loep genomen, zodat er een integraal beeld ontstaat. Op basis van dit inzicht zoekt de onderzoeksgroep een dynamische balans waarmee de samenleving in deltagebieden zich veerkrachtig, vitaal en veilig kan ontwikkelen.

De onderzoeksgroep werkt samen met partijen als Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, Rijkswaterstaat Zee & Delta en gemeenten.

Projecten

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…

13 december 2019
31 maart 2023
Meer informatie

Duurzaam ondernemen in de toeristische sector

Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar…

1 januari 2022
31 december 2023
Meer informatie
Bekijk het overzicht

Deelnemers

Lectoren

Teun Terpstra
Teun Terpstra

Coördinatoren

Jean-Marie Buijs
Jean-Marie Buijs

Onderzoekers

Flavia Simona Cosoveanu
Flavia Simona Cosoveanu
Jasper van den Heuvel
Jasper van den Heuvel
Lukas Papenborg
Lukas Papenborg
Vincent Bax
Vincent Bax

Nieuws

15 april Leestijd: 4 min.

Zeeland maakt kennis met het Delta Climate Center

26 maart Leestijd: 2 min.

HZ trekker van groot project om te komen geïntegreerd zoetwaterbeheer

24 januari Leestijd: 3 min.

Hoe behouden we een klimaatbestendige, welvarende Zuidwestelijke Delta?