Flavia Simona Cosoveanu

Flavia Simona Cosoveanu

Flavia Simona Cosoveanu is sinds oktober 2018 docent-onderzoeker bij het lectoraat Resilient Deltas.

Ze deed de bachelor Milieuwetenschappen aan Alcala University (Spanje) en een master Land and Water Management aan Wageningen University.
Op de HZ doceert ze de volgende vakken: Water Governance, Onderzoeksmethodologieën I en II en Hydrologie. Binnen de groep Resilient Deltas is ze betrokken geweest bij het FRAMES-project en momenteel, bij het SARCC-project.
De twee projecten richten zich op overstromingsrisicobeheer en aanpassing in kustgebieden. Ze is ook begonnen met een PhD-project in samenwerking met de Universiteit Utrecht over experimentele governance van klimaatadaptatie in kustgebieden.

Projecten

Water Vitaliteit

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…