Zonsondergang mensen 1600x400 header

Flavia Simona Cosoveanu

Docent-onderzoeker

Flavia Simona Cosoveanu is sinds oktober 2018 docent-onderzoeker bij het lectoraat Resilient Deltas.

Ze deed de bachelor Milieuwetenschappen aan Alcala University (Spanje) en een master Land and Water Managementaan Wageningen University.
Op de HZ doceert ze de volgende vakken: Water Governance, Onderzoeksmethodologieën I en II en Hydrologie. Binnen de groep Reseilient Deltas is ze betrokken geweest bij het FRAMES-project en momenteel, bij het SARCC-project.
De twee projecten richten zich op overstromingsrisicobeheer en aanpassing in kustgebieden. Ze is ook begonnen met een PhD-project in samenwerking met de Universiteit Utrecht over experimentele governance van klimaatadaptatie in kustgebieden.