Lukas Papenborg

Lukas Papenborg

Lukas Papenborg is docent-onderzoeker bij het de onderzoeksgroep Resilient Deltas van de HZ.

Hij is gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken in deltagebieden met speciale aandacht voor de integratie van watermanagementissues in complexe verstedelijkingsprocessen wereldwijd.
Lukas heeft Stedenbouwkunde en Watermanagement gestudeerd aan respectievelijk de TU Delft en Universiteit van Antwerpen. Binnen de onderzoeksgroep onderzoekt hij de verbindende rol van de ruimtelijke ordening voor een veerkrachtige delta. Naast zijn werk bij de onderzoeksgroep geeft hij les en begeleidt hij studenten in hun onderzoeksprojecten.