Drone dijkgebied 1600x400 header

Vincent Bax

Docent-onderzoeker

Vincent Bax studeerde in 2015 af aan de masteropleiding Milieuwetenschappen aan de Wageningen Universiteit. In de jaren daarna deed hij ervaring op als onderzoeker en docent aan de Universidad de Ciencias y Humanidades (Peru) en als consultant bij het International Center for Tropical Agriculture (Colombia). Hier richtte zijn werk zich voornamelijk op het analyseren van de interacties tussen biodiversiteitsverlies en economische activiteiten in tropische bosgebieden. Het omvatte veldwerk met geïsoleerde gemeenschappen in het Amazonegebied om te begrijpen hoe hun middelen van bestaan de dynamiek van ecosysteemverandering beïnvloeden en erdoor worden beïnvloed. Hij ontwikkelde ook ruimtelijke modelbenaderingen om veranderingsprocessen in landgebruik in de tropische Andes te onderzoeken en kandidaat-gebieden voor te stellen voor maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit.


Vincent is sinds april 2020 verbonden aan het lectoraat Building with Nature van de HZ University of Applied Sciences als onderzoeker/docent menselijke geografie. Zijn huidige onderzoek richt zich op hoe op natuur gebaseerde benaderingen van kustverdediging worden gezien door de samenleving en hoe we deze het beste kunnen implementeren om ons voor te bereiden op enkele van de urgente sociaalecologische uitdagingen die voor ons liggen.