Vincent Bax

Vincent Bax

Vincent Bax studeerde in 2015 af aan de masteropleiding Milieuwetenschappen van de Wageningen Universiteit. In de jaren daarna deed hij ervaring op als onderzoeker en docent aan de Universidad de Ciencias y Humanidades in Peru en als consultant bij het International Center for Tropical Agriculture in Colombia.

Hier bestond zijn werk voornamelijk uit het analyseren van de interacties tussen biodiversiteitsverlies en economische activiteiten in tropische bosgebieden. Het omvatte veldwerk met geïsoleerde gemeenschappen in het Amazonegebied waarin hij probeerde te begrijpen hoe hun middelen van bestaan de dynamiek van ecosysteemverandering beïnvloeden en erdoor worden beïnvloed. Hij ontwikkelde ook ruimtelijke modelbenaderingen om veranderingsprocessen in landgebruik in de tropische Andes te onderzoeken en kandidaatgebieden voor te stellen voor maatregelen ter bescherming van de biodiversiteit.
Vincent is sinds april 2020 verbonden aan de onderzoeksgroep Building with Nature van de HZ als docent-onderzoeker Menselijke Geografie. Zijn huidige onderzoek richt zich op hoe op natuur gebaseerde benaderingen van kustverdediging worden gezien door de samenleving en hoe we deze het beste kunnen implementeren om ons voor te bereiden op enkele van de urgente, sociaal-ecologische uitdagingen die voor ons liggen.
Vincent is sinds april 2020 verbonden aan het lectoraat Building with Nature van de HZ University of Applied Sciences als onderzoeker/docent menselijke geografie. Zijn huidige onderzoek richt zich op hoe op natuur gebaseerde benaderingen van kustverdediging worden gezien door de samenleving en hoe we deze het beste kunnen implementeren om ons voor te bereiden op enkele van de urgente sociaalecologische uitdagingen die voor ons liggen.

Projecten

Water

Buitendijkse Maatregelen

Het project buitendijkse maatregelen heeft als doel een laagdynamisch intergetijdengebied te…

Studenten doen samen onderzoek in een polder
Water Vitaliteit

Polder2C's

De landen in het 2 Zeeën-gebied (België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) zijn door…

Water Vitaliteit

SARCC

Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door…