Oosterscheldekering 1

Future shores

Het onderzoeksprogramma Future Shores beoogt bouwstenen en principes te ontwikkelen voor nieuwe typen waterkeringen met oog voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid en natuurlijkheid in samenwerking met kennisinstituten, beheerders en studenten. Dit project wordt gefinancierd door een subsidie van [https://regieorgaan-sia.nl/financiering/lint-lectorposities-bij-instituten/ SIA L.INT].

Partners