Zuidgors

Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors

Oudere wetlands worden vaak gedomineerd door één soort vegetatie. Het resultaat is homogene landschappen en een beperkte biodiversiteit in flora. Om te voldoen aan de normen van de Natura 2000-overeenkomst, die regels en richtlijnen geeft voor het herstel van habitats en natuurbehoud in Nederland, moeten wetlands veranderingen ondergaan om de biodiversiteit te vergroten. De veranderingen die door verjongingsprojecten worden teweeggebracht, zullen worden gemonitord in de 'Verdiepende Monitoring Schorverjonging Zuidgors'.

Partners