DNA Resilient Deltas header

Werken met waterlandschappen

Dit project koppelt de natuurinclusieve inrichting van grote wateren aan economische verdienmodellen voor recreatie, landgebruik en waterbouw. Dit gebeurt in eerste instantie op bestaande testlocaties (proeftuinen) in Nederland: het achteroeverconcept in Koopmanspolder (IJsselmeer), de dubbele dijk bij Eems-Dollard en het herstel van intergetijdegebieden in de Zuidwestelijke delta. Daarna wordt gekeken of de concepten ook zijn toe te passen zijn op de rest van Nederland.