Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s) en docenten zijn met betrekking tot de drie projectpijlers.

Studenten, SLC's en docenten zijn het beste in staat aan te geven wat hun behoefte en beleving is. Ook in het formuleren van problemen en ontwerpen van oplossingen is de input van deze betrokkenen onmisbaar. Uiteindelijk is het beoogde resultaat van dit project om een gemeenschap te vormen van docenten, SLC’s en studenten, waarin samen onderzoek gedaan wordt en geleerd over inclusief onderwijs.

De drie projectpijlers zijn:

- Vroegsignalering van ondersteuningsbehoeften bij leer- en gedragsproblemen en talenten

- Docentschap bij differentiëren in de klas

- Studieloopbaancoaching bij een gedifferentieerd curriculum

Doelstellingen

De doelstellingen zijn het formuleren en implementeren van handelswijzen en tools voor docenten en SLC’s aangaande vroegsignalering van leer- of gedragsproblemen in de brede zin, handelswijzen en tools voor docenten aangaande differentiëren in de klas, handelswijzen en tools voor SLC’s aangaande studieloopbaancoaching van studenten in gedifferentieerd curriculum (waaronder versnellingstrajecten).

Onderzoeksgroep

Excellence and Innovation in Education

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Mentaal welbevinden jeugdprofessionals Zeeland

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in het studiekeuzeproces van havisten in het Zeeuwse vo

Meerwaarde van pedagogen in de klas

Werkplaats Onderwijsonderzoek po-vo

Werkplaats Onderwijsonderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland