Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s) en docenten zijn met betrekking tot de drie project pijlers.

Studenten, SLC's en docenten zijn het beste in staat aan te geven wat hun behoefte en beleving is. Ook in het formuleren van problemen en ontwerpen van oplossingen is de input van deze betrokkenen onmisbaar. Uiteindelijk is het beoogde resultaat van dit project om een gemeenschap te vormen van docenten, SLC’s en studenten, waarin samen onderzoek gedaan wordt en geleerd over inclusief onderwijs.

De drie project pijlers zijn:

  • Vroegsignalering van ondersteuningsbehoeften bij leer- en gedragsproblemen en talenten
  • Docentschap bij differentiëren in de klas
  • Studieloopbaancoaching bij een gedifferentieerd curriculum

Doelstellingen

De doelstellingen zijn het formuleren en implementeren van handelswijzen en tools voor docenten en SLC’s aangaande vroegsignalering van leer- of gedragsproblemen in de brede zin, handelswijzen en tools voor docenten aangaande differentiëren in de klas, handelswijzen en tools voor SLC’s aangaande studieloopbaancoaching van studenten in gedifferentieerd curriculum (waaronder versnellingstrajecten).

Onderzoeksgroep

Excellence and Innovation in Education

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Weerbaarheid jeugdprofessionals door zingeving in werk

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het keren van de neerwaartse spiraal die leidt…

Landelijk Expertisecentrum PO-VO

Meerwaarde van pedagogen in de klas

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijs - Onderzoek po-vo Zeeland

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijs - Onderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland

Werkplaats Onderwijs - Onderzoek Leesvaardigheid Zeeland

In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en…

Platform Leiderschap in het onderwijs

Zeeuwse leerlingen uit het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding

Zorginstelling als professionele leergemeenschap