Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s) en docenten zijn met betrekking tot de drie project pijlers.

Studenten, SLC's en docenten zijn het beste in staat aan te geven wat hun behoefte en beleving is. Ook in het formuleren van problemen en ontwerpen van oplossingen is de input van deze betrokkenen onmisbaar. Uiteindelijk is het beoogde resultaat van dit project om een gemeenschap te vormen van docenten, SLC’s en studenten, waarin samen onderzoek gedaan wordt en geleerd over inclusief onderwijs.

De drie project pijlers zijn:

  • Vroegsignalering van ondersteuningsbehoeften bij leer- en gedragsproblemen en talenten
  • Docentschap bij differentiëren in de klas
  • Studieloopbaancoaching bij een gedifferentieerd curriculum

Doelstellingen

De doelstellingen zijn het formuleren en implementeren van handelswijzen en tools voor docenten en SLC’s aangaande vroegsignalering van leer- of gedragsproblemen in de brede zin, handelswijzen en tools voor docenten aangaande differentiëren in de klas, handelswijzen en tools voor SLC’s aangaande studieloopbaancoaching van studenten in gedifferentieerd curriculum (waaronder versnellingstrajecten).

Onderzoeksgroep

Excellence and Innovation in Education

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Mentaal welbevinden jeugdprofessionals Zeeland

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het keren van de neerwaartse spiraal die leidt…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in het studiekeuzeproces van havisten in het Zeeuwse vo

Meerwaarde van pedagogen in de klas

O2Lab

O2lab hub Zeeland voor versterking van ondernemerschapsonderwijs O2 staat voor Ondernemerschap en…
Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek po-vo

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland

In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en…