Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het keren van de neerwaartse spiraal die leidt tot de uitval van jeugdhulpverleners, door het mentale welbevinden van jeugdprofessionals duurzaam te verbeteren.

Om die reden is gekozen voor participatief actieonderzoek, waarbij een nauwe samenwerking tussen de onderzoeker en de belanghebbenden in de praktijk centraal staat. Belanghebbenden zijn (toekomstige) jeugdprofessionals en hun leidinggevenden.

De eerste stap in het onderzoek is een verkenning van ervaringen in de praktijk: hoe ervaren stagelopende studenten en jeugdprofessionals hun mentale welbevinden? Met welke ambities en verwachtingen zijn zij gestart als jeugdprofessional? En hoe staan ze nu in de praktijk? Om dit samen in beeld te brengen, worden focusgroepinterviews georganiseerd. Eerst een interview met stagelopende studenten, dan een met jeugdhulpverleners en tot slot een focusgroep interview waarin de verschillende perspectieven van (toekomstige) jeugdhulpverleners, leidinggevenden en ook cliëntvertegenwoordigers verbonden worden.

Op basis van de resultaten van deze focusgroep interviews wordt de doelstelling van het promotieonderzoek aangescherpt. Dit leidt tot een vervolgonderzoek, waarin professionals uit de jeugdhulpverlening en uit het onderwijs interventies ontwikkelen en uitvoeren, om vervolgens het effect ervan te meten. Dit leidt tot conclusies die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Onderzoeksgroep

Excellence and Innovation in Education

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Deeltijd student Leraar Basisonderwijs geeft les aan leerlingen

Breindiversiteit 

Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s)…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in het studiekeuzeproces van havisten in het Zeeuwse vo

Meerwaarde van pedagogen in de klas

O2Lab

O2lab hub Zeeland voor versterking van ondernemerschapsonderwijs O2 staat voor Ondernemerschap en…
Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek po-vo

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland

In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en…