Gerelateerde projecten

Mentaal welbevinden jeugdprofessionals Zeeland

Breindiversiteit 

Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s)…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in het studiekeuzeproces van havisten in het Zeeuwse vo

Werkplaats Onderwijsonderzoek po-vo

Werkplaats Onderwijsonderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland