In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en professionals van andere kenniscentra in de regio.

Vanuit wetenschappelijke kennis en met een onderzoekende aanpak werken de deelnemers aan verbetering van het leesonderwijs in hun eigen onderwijspraktijk om zo de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Daarnaast is er aandacht voor de doorgaande lijn tussen schooltypen. De werkplaats heeft in een looptijd van twee schooljaren. Het eerste jaar start met verkenning en analyse van de eigen praktijk en het ontwerpen en testen van een interventie. Het tweede jaar staat vooral in het teken van implementatie. De opbrengsten van de onderzoekswerkplaats worden via een website, social media en symposia met een breder publiek gedeeld.

Onderzoeksgroep

Excellence and Innovation in Education

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

Mentaal welbevinden jeugdprofessionals Zeeland

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het keren van de neerwaartse spiraal die leidt…
Deeltijd student Leraar Basisonderwijs geeft les aan leerlingen

Breindiversiteit 

Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s)…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in het studiekeuzeproces van havisten in het Zeeuwse vo

Meerwaarde van pedagogen in de klas

O2Lab

O2lab hub Zeeland voor versterking van ondernemerschapsonderwijs O2 staat voor Ondernemerschap en…
Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek po-vo

Kinderen die hun hand opsteken in de les

Werkplaats Onderwijsonderzoek Hoogbegaafdheid Zeeland