Excellence and Innovation in Education

Excellence and Innovation in Education

Het lectoraat Excellence and Innovation in Education wil via praktijkgericht onderzoek en nieuwe initiatieven de kwaliteit van en verbindingen in het Zeeuwse onderwijs op peil houden en verder ontwikkelen. Het lectoraat is een partner van alle scholen in de regio.

Het belang van samen leren in een lerende cultuur staat centraal binnen het lectoraat. Daarnaast zijn (gespreid) leiderschap en de verbinding met de omgeving belangrijk. “In die verbinding gaat het over de doorgaande lijn van vroege en voorschoolse educatie en het primair onderwijs tot aan het hoger onderwijs, maar ook de verbinding tussen het onderwijs, overheid en het werkveld”, zegt lector Patrick van Schaik.

Regionaal kenniscentrum

Hij vindt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor onderwijs en opleiden in Zeeland. “Als lectoraat gaan wij daaraan onderzoeksmatig bijdragen. “Het belang van onderwijs voor een provincie als de onze is ontzettend groot. Als hogeschool delen we met het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan kinderen en jongeren. Wat ergens anders gebeurt, is van invloed op ons en andersom. Als het in het primair of voortgezet onderwijs niet goed gaat, hebben wij straks ook een probleem. Daarom willen we als lector samen met partners in het onderwijs een regionaal kenniscentrum voor onderwijskundige innovaties zijn.”

Patrick van Schaik sprak op 21 april zijn lectorale rede uit: ‘Naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid onderwijs en opleiden in Zeeland’