Marieta Rosendaal

Marieta Rosendaal

Marieta Rosendaal is docent-onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education.


“Children do not care how much you know, until they know how much you care.” - Theodore Roosevelt (1858-1919)


Marieta heeft Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gestudeerd en zich extra verdiept in leerproblematiek. Voor meer verdieping en extra uitdaging tijdens de studie heeft ze ook aan de Universiteit van Oulu en de Universiteit van Lapland in Finland gestudeerd.

Na verschillende stages in binnen- en buitenland werd ze docent Pedagogiek aan HZ University of Applied Sciences. Hier geeft ze verschillende cursussen aan studenten Pedagogiek, begeleidt ze studenten bij hun afstudeeronderzoek en ontwikkelt ze mee aan het curriculum.

Marieta geeft om het welzijn van kinderen en is ervan overtuigd dat een kind kan leren, als het lekker in zijn vel zit. Dat zie je terug in de onderzoeken waar ze als docent-onderzoeker bij betrokken is. Zo volgt ze voor een flankerend onderzoek naar Samen onderzoekend werken in regionale netwerken (NRO) een onderzoek naar taalontwikkeling en de preventie van laaggeletterdheid in Rotterdam-Zuid. Ook is ze projectleider van een onderzoek naar de meerwaarde van pedagogen in de klas, waarin pedagogen worden geïntroduceerd in basisschoolteams om via interdisciplinaire samenwerking tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen.

Projecten

Meerwaarde van pedagogen in de klas