Sterre Hoenderop

Sterre Hoenderop

Sterre is opgeleid als pedagoog aan de Universiteit van Amsterdam, waarvoor ze attitudeonderzoek heeft gedaan in Mumbai in India.

De focus van Sterre binnen het lectoraat Excellence and Innovation in Education ligt op de verbinding tussen de jeugdhulpverlening en het (hoger) onderwijs. “Mijn doel is om bij te dragen aan een gezonde jeugdhulpverlening, voor zowel cliënten als professionals, door vanuit onderwijs, werkveld en onderzoek in lerende netwerken actief te onderzoeken welke factoren het mentale welbevinden van professionals en jeugdigen versterken/"
Sterre is eind 2022 begonnen met een promotieonderzoek op dit onderwerp.

Projecten

Mentaal welbevinden jeugdprofessionals Zeeland