Sterre Hoenderop

Sterre Hoenderop

Sterre Hoenderop is docent-onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education.


‘Zelfinzicht draagt bij aan meer welzijn en zelfvertrouwen op persoonlijk en professioneel vlak.’


Sterre heeft Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was voor de laatste twee jaren van het vwo al afgereisd naar het United World College in India en heeft ook haar academische opleiding daar afgesloten met een attitudeonderzoek in Mumbai.

Na gewerkt te hebben als pedagoog en psychomotorisch kindertherapeut, vanuit haar eigen praktijk en in de jeugdhulpverlening, is ze sinds 2020 docent Pedagogiek aan de HZ University of Applied Sciences.

Binnen het lectoraat Excellence and Innovation in Education legt Sterre de nadruk op de verbinding tussen de jeugdhulpverlening en het (hoger) onderwijs. In 2022 is ze met een promotieonderzoek gestart en in 2024 heeft ze daarvoor een promotiebeurs van NWO gekregen. ‘Mijn doel is om bij te dragen aan een gezonde jeugdhulpverlening, voor zowel cliënten als professionals, door vanuit onderwijs, werkveld en onderzoek in lerende netwerken actief te onderzoeken hoe de weerbaarheid van jeugdprofessionals versterkt kan worden op basis van zingeving in werk.’

Projecten

Weerbaarheid jeudprofessionals door zingeving in werk

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan het keren van de neerwaartse spiraal die leidt…