Hilde Kooiker - den Boer

Hilde Kooiker - den Boer

Hilde Kooiker is senior onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education.


‘Wat gebeurt er in iemands hoofd als hij leest?’


Hilde heeft de pabo gedaan aan de Hogeschool Zeeland. Daar werd de belangstelling voor taal die ze al had, nog verder aangewakkerd en daarom is ze daarna Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Ze koos voor de specialisatie communicatiekunde. Haar afstudeeronderzoek ging over de invloed van tekststructuur op het begrip en de waardering van studieboekteksten in het vmbo.

Ze werkte tien jaar in het basisonderwijs en is van 2012 tot 2024 docent Nederlands bij de opleiding Leraar Basisonderwijs van de Hogeschool Zeeland geweest. In het najaar van 2024 start ze als senior onderzoek bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education.

Hilde is geïnteresseerd in taalontwikkeling en in het bijzonder in de wijze waarop tekstbegrip tot stand komt en hoe het onderwijs gebruik kan maken van deze kennis. Vanuit die interesse en de expertise die ze heeft opgebouwd tijdens haar promotieonderzoek is ze projectleider van de Werkplaats Onderwijs-onderzoek Leesvaardigheid, waarin leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en de Zeeuwse bibliotheken samen werken aan versterking van hun leesonderwijs. Daarnaast participeert ze in een flankerend onderzoek naar Samen onderzoekend werken in regionale netwerken (NRO), waarin zij het leernetwerk ‘lezen met begrip en betrokkenheid’ in Amsterdam volgt.

Hildes promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht bevindt zich in de eindfase. In dit onderzoeksproject deed ze onderzoek naar mogelijkheden om in de bovenbouw van het basisonderwijs leesonderwijs te integreren in lessen natuur & techniek De focus lag daarbij op het aanleren van kennis over de structuur van informatieve teksten.

Projecten

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland

In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en…