Hilde Kooiker - den Boer

Hilde Kooiker - den Boer

Hilde is opgeleid tot leraar basisonderwijs op de HZ. Daarna studeerde ze Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek deed naar de invloed van tekststructuur op het begrip en waardering van studieboekteksten in het vmbo.

Ze werkte tien jaar in het basisonderwijs en is sinds 2012 docent Nederlands bij de opleiding Leraar Basisonderwijs van HZ University of Applied Sciences.
Binnen het lectoraat Excellence and Innovation in Education vertegenwoordigt Hilde de pijler geletterdheid. Ze is projectmanager van de Werkplaats onderwijsonderzoek Leesvaardigheid, waarin leraren uit de hele onderwijskolom in Zeeland op onderzoekende wijze gezamenlijk werken aan versterking van hun leesonderwijs.
Daarnaast doet Hilde als promovendus aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar mogelijkheden om in de bovenbouw van het basisonderwijs leesonderwijs te integreren in lessen wetenschap en technologie. De focus ligt op het aanleren van kennis over de structuur van teksten.

Projecten

Werkplaats Onderwijsonderzoek Leesvaardigheid Zeeland

In de werkplaats onderwijsonderzoek leesvaardigheid werken we samen met alle onderwijskolommen en…