Patrick van Schaik

Patrick van Schaik

Patrick van Schaik werkt al meer dan twintig jaar in diverse rollen en functies in het Zeeuwse onderwijs: docent bewegingsonderwijs, afdelingsleider, projectleider, onderwijskundige onderzoek en ontwikkeling en onderwijskundig onderzoeker. Patrick is geboren en getogen in Goes.

In 2015 is hij afgestudeerd voor de (deeltijd)master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend kreeg hij een aanstelling als docent-promovendus bij het Research Institute for Child Development and Education van de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 2020. In zijn promotieonderzoek richtte hij zich op het benutten, co-construeren en delen van kennis en inzichten in docent-ontwikkelgroepen of professionele leergemeenschappen.
Op 1 juni 2021 is Patrick begonnen als lector Excellence and Innovation in Education bij HZ University of Applied Sciences. Hij is geïnaugureerd op 21 april 2022. Zijn rede is hier te lezen. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op wat bijdraagt aan excellent onderwijs in de regio, met specifieke aandacht voor een lerende cultuur in (onderwijs)organisaties, de sleutelrol die (school)leiders hierin moeten vervullen en de verbinding met de externe omgeving.
Vanuit zijn expertise participeert Patrick in diverse samenwerkingsinitiatieven, netwerken en organisaties op het terrein van onderzoek naar onderwijskundig leiderschap, praktijkgericht onderzoek en de verbinding tussen onderzoeks- en praktijkkennis. Hij is lid van de Programmacommissie Werken in het onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en van de wetenschappelijke adviesraad van de master Educational Leadership van Penta Nova.

Projecten

Deeltijd student Leraar Basisonderwijs geeft les aan leerlingen

Breindiversiteit 

Tijdens dit project wordt onderzocht wat de behoeften van studenten, studieloopbaancoaches (SLC’s)…

Het verloop van een keuze voor een lerarenopleiding in…