Je hebt de keuze gemaakt: je kiest voor een opleiding aan de HZ. Om je in te schrijven voor een studie moet je een aantal stappen volgen.

Aanmelden in 2 stappen

  1. Om je aan te melden voor een opleiding moet je eerst een DigiD aanvragen.
    Let op: de aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen.
  2. Meld je aan voor een opleiding via Studielink. Studielink is het landelijke, online systeem om je aanmelding, uitschrijving, persoonlijke gegevens zelf te regelen en/of te wijzigen.
    Let op: naast je aanmelding moet je ook voldoen aan de toelatings- en inschrijfvoorwaarden en neem je deel aan de studiekeuzecheck!

Deadline aanmelden

Het is mogelijk om je tot 1 september aan te melden voor een opleiding. We raden je aan om je aan te melden voor de landelijke deadline van 1 mei, daarna gelden namelijk andere voorwaarden. Je wordt dan pas toegelaten tot de opleiding wanneer je de studiekeuzecheck met goed resultaat hebt doorlopen. Dit kan betekenen dat je bij een negatief studiekeuzeadvies niet wordt toegelaten.

Na je aanmelding

Je hebt je ingeschreven voor een opleiding aan de HZ. Maar wat gebeurt er na je inschrijving? Via Studielink kun je de status van je inschrijving inzien. Tot begin maart zal je geen verder nieuws ontvangen over jouw inschrijvingsprocedure.

In maart tot en met mei worden er regelmatig nieuwe updates en informatie gedeeld op jouw HZ - Learn pagina. Je leest op deze pagina tevens meer over welke stappen en acties er worden ondernomen door jou en de HZ om straks te starten met je studie.

In juni zal je via Studielink worden gevraagd om het collegegeld digitaal te regelen.

Lees hier meer over op de pagina Collegegeld en Betalen

In je eerste week op HZ leer je je medestudenten en het gebouw van de HZ kennen en krijg je informatie over je opleiding. De dag dat jij op de HZ wordt verwacht verschilt per opleiding. Deze introductie is een verplicht onderdeel van je studie.

Ook kun je deze week kennis maken met HZ Cult, HZ Sport, Green Office en de studentenverenigingen. De HZ Kick-Off wordt feestelijk afgesloten met het jaarlijkse Kickoff Festival Zeeland.

Studiekeuzecheck

Voordat je aan je opleiding begint, word je uitgenodigd om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Wat kun je hier van verwachten en wat is het?

Middels de studiekeuzecheck willen we je helpen bij het maken van een passende studiekeuze. Daarnaast willen we, voordat je aan de opleiding begint, je alvast een beetje beter leren kennen.

Wat je van de studiekeuzecheck kunt verwachten verschilt per opleiding. Opleidingen zijn vrij in de keuze voor het selecteren van activiteiten voor de studiekeuzecheck. Dit betekent dat, als je je voor twee opleidingen bij de HZ hebt aangemeld, het kan zijn dat je twee verschillende studiekeuzechecks doorloopt.

Voor de studiekeuzecheck maak je in ieder geval de studiekeuzecheck vragenlijst waar je via de mail voor wordt uitgenodigd. Door het maken van deze vragen krijgen wij inzicht in jou als toekomstig student. Bijvoorbeeld wie je bent en waarom je voor de opleiding hebt gekozen. Wanneer je een deeltijd opleiding volgt worden hier bijvoorbeeld ook vragen gesteld over jouw werk- of praktijkplek.

Als je vragen hebt over jezelf als toekomstig student of als je twijfels hebt over je studiekeuze, kun je nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding en de vragenlijst hebt gemaakt een persoonlijk studiekeuzegesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek met een docent van de opleiding kun je al je vragen stellen die je nog hebt over jouw studiekeuze. Anderzijds kun je, wanneer de opleiding vragen heeft over jou, ook uitgenodigd worden voor een persoonlijk studiekeuzegesprek.

Wanneer je een persoonlijk studiekeuzegesprek met een docent van de opleiding hebt gevoerd, ontvang je een persoonlijk studiekeuzeadvies. In dit advies geeft de docent aan op welke vlakken hij eventuele moeilijkheden verwacht en worden tips gegeven hoe je hieraan kunt werken. Het studiekeuzeadvies kan je helpen om je studiekeuze definitief te maken.

Daarnaast is het mogelijk dat de opleiding een groepsbijeenkomst organiseert. Tijdens deze bijeenkomst leer je je toekomstige studiegenoten en docenten kennen en kun je informatie en activiteiten over de opleiding van jouw keuze verwachten. Ook kun je de vragen stellen die jij nog hebt over de opleiding.

Meer informatie over de studiekeuzecheck voor de opleiding van jouw keuze ontvang je nadat je je voor de opleiding hebt aangemeld. Via de mail ontvang je inloggegevens en toegang tot de digitale omgeving waar de informatie staat die voor jou van toepassing is.