Bij de HZ kun je rekenen op begeleiding en hulp wanneer je dat nodig hebt. Zo staan de student buddies van het Student Success Centre graag voor jou klaar met tips en adviezen. Ook zijn er diverse professionals bij wie je terecht kunt bij problemen. Heb je een aandoening of beperking of een andere reden waarom je extra ondersteuning kunt gebruiken? Ook dan zit je goed bij onze persoonlijke hogeschool. Hieronder lees je er meer over.

Student Success Centre

Het Student Success Centre is een ontmoetingsplek voor én door HZ-studenten. Student buddies staan voor je klaar om je te helpen met advies, tips en trainingen. Het Student Success Centre heeft werkt nauw samen met diverse professionals om ervoor te zorgen dat jij met succes en plezier je studie kunt volgen en je thuis voelt in een bruisende community.

Studeren met ondersteuningsbehoefte

Op de HZ krijgt elke student de kans om zijn talent te ontwikkelen. Het onderwijs moet dan wel toegankelijk zijn voor iedereen. Heb je een fysieke beperking, gehoor- of zichtproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, een vorm van autisme, ben je meer- of hoogbegaafd, heb je een depressie of chronische pijn? Of ervaar je op welke andere manier dan ook sociale, fysieke en/of mentale drempels op het gebied van onderwijs? De HZ biedt ondersteuning en voorzieningen die bij jouw vraag of behoefte passen.

Vanaf het eerste jaar krijg je een studieloopbaancoach (SLC) toegewezen. Je SLC helpt jou zo goed mogelijk bij jouw studieloopbaan. Hij/zij kan alles over de opleiding vertellen en begeleidt je bij je studiekeuzes, voortgang van je studie en planning.

Een decaan kan je begeleiden bij je studie- en beroepskeuze en hij/zij heeft alle informatie over wet- en regelgeving, zoals studiefinanciering of de Uitvoeringsregelingen. Daarnaast kan de decaan je ondersteunen bij contact met de examencommissie van de HZ en bij aangepaste studieprogramma’s voor studenten met een functiebeperking/ondersteuningsbehoefte. Ieder domein heeft een andere decaan.

De studentenpsycholoog helpt je bij psychosociale problemen die van invloed kunnen zijn op je studie. Onder psychosociale problemen wordt verstaan: stress, faalangst, tentamenvrees, presentatieangst, somberheid, verdriet, gebrek aan zelfvertrouwen, problemen in de thuissituatie, eetproblemen, eenzaamheid, rouw- en verliesverwerking en zelfverwonding. Via de studentenpsycholoog kun je ook verschillende cursussen volgen.

Binnen de HZ streven we naar een veilige en prettige leeromgeving. Daarin passen geen ongewenste omgangsvormen, zoals ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Als je hier onverhoopt toch mee te maken krijgt, kun je naar de vertrouwenspersoon. Hij of zij luistert naar je en geeft advies over hoe je tot een oplossing kunt komen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.

De HZ heeft een eigen taalcoach. De taalcoach kan je helpen bij het verbeteren van je spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheden. Ook kun je bij de taalcoach terecht als je jouw mondelinge communicatie of presentatievaardigheden wil verbeteren.

Heb je een diagnose autisme en kun je extra ondersteuning gebruiken bij je studie? Bijvoorbeeld bij het houden van overzicht en het werken met groepsopdrachten? De HZ heeft een autismecoach die jou kan begeleiden.

De HZ heeft een meer- en hoogbegaafdencoach. De coach kan je helpen als je moeite hebt om gemotiveerd te blijven in je studie of als het niet lukt om aansluiting te vinden bij jouw klas of docenten.

De HZ probeert studenten die een topsport beoefenen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld met extra begeleiding, een maatwerkrooster of verruiming van de inleverdata van verslagen.

Ben je topsporter en wil je gebruikmaken van de regeling die wij bieden? Neem dan contact op met onze topsportcoördinator Marian de Waard via de mail: m.de.waard@hz.nl.