Alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland moeten voldoen aan een aantal belangrijke kwaliteitseisen. Wanneer ze voldoen aan deze eisen wordt een opleiding erkend/geaccrediteerd.

Accreditatie opleidingen

De HZ is een door de overheid gefinancierde instelling. Om overheidsfinanciering te ontvangen moet je als instelling voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Wanneer opleidingen (en daarmee je instelling) voldoen aan de kwaliteitseisen worden ze geaccrediteerd. Dit betekent dat de HZ officiële diploma's en beschermde titels kan geven aan studenten die afgestudeerd zijn aan een geaccrediteerde opleiding. Alle HZ-opleidingen zijn geaccrediteerd. Daarnaast krijg je als student alleen studiefinanciering als de opleiding is geaccrediteerd.

CROHO/NVAO

Om ervoor te zorgen dat opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, zijn er organisaties in het leven geroepen die daarop toezien. In Nederland en Vlaanderen is De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) verantwoordelijk voor het accrediteren van nieuwe opleidingen en het handhaven of verbeteren van de kwaliteit van bestaande opleidingen. Elke zes jaar wordt een opleiding opnieuw beoordeeld. Als een opleiding is gekeurd en geaccrediteerd door de NVAO betekent dit dat studenten kunnen vertrouwen op studiefinanciering, een geldig diploma en de juiste titel na afronding.

Al deze erkende Nederlandse opleidingen in het hoger onderwijs vind je terug in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Wil je weten of een opleiding wel de juiste accreditatie heeft? Bekijk dan het CROHO.

Bekijk het CROHO

Verslagen van ontwikkelgesprekken

Iedere opleiding binnen HZ wordt iedere zes jaar beoordeeld door een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen. Alleen met een positief oordeel kan HZ accreditatie van de opleiding behouden.

Naast deze beoordeling voert de opleiding een ‘ontwikkelgesprek’ met het panel waarin mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde komen. De uitkomsten van het ontwikkelgesprek worden in een afzonderlijk document vastgelegd. De opleiding deelt dit document met de medezeggenschap en maakt dit openbaar. Hieronder vind je de verslagen van opleidingen die een ontwikkelgesprek hebben gehad tijdens de opleidingsvisitatie.