Ondersteuningsaanbod

Kom je van de havo of het mbo en wil je naar de pabo? Dan moet je aantonen voldoende kennis te hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Je moet de stof van deze vakken zo goed kennen dat je het aan basisschoolkinderen kunt uitleggen. Als je geen eindexamen hebt gedaan in die vakken, moet je voor dat vak/die vakken een toelatingstoets doen. Mbo-studenten moeten voor de drie vakken een toelatingstoets maken. Haal je er één niet, dan kun je helaas niet naar de pabo. 

We bieden je hulp 
Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Wij ondersteunen met cursussen waarin je: 
• je voorbereidt op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek
• (verder) kennismaakt met het prachtige beroep van leerkracht 
• een indruk krijgt van het studeren aan het hbo 

Wil je deelnemen?
Je kunt je inschrijven via goedvoorbereidnaardepabo.nl. Daar vind je ook uitgebreide informatie.

Cursussen

A. 28-weekse cursus voor mbo-studenten

Voor wie: onderwijsassistenten van Hoornbeeckcollege (Goes) en mbo-studenten andere opleidingen
Duur: 28 weken, 6 klokuren per week, 2 klokuren per vak
Vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

Voorlichting voor cursisten en ouders: 15 juni 2016, 20.00 uur
Warming up-college: 7 oktober 2016 van 13.00 tot 16.00 uur
Colleges: iedere vrijdag van 11 november 2016 t/m 2 juni 2017
24/7: online ondersteuning in eigen tijd
Locatie: HZ, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen 

B. 20-weekse cursus voor mbo-studenten

Voor wie: onderwijsassistenten van Scalda (Goes, Terneuzen) en havisten
Duur: 20 weken, 6 klokuren per week, 2 klokuren per vak 
Vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek 

Voorlichting voor cursisten en ouders: 21 september 2016 om 20.00 uur 
Warming up-college: 6 januari 2017 van 13.00 tot 16.00 uur 
Colleges: iedere vrijdag van 3 februari t/m 2 juni 2017
Locatie: HZ, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

C. Online ondersteuning voor mbo-studenten, havisten e.a.

Duur: in eigen tijd, één warming up college 
Vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek 

Warming up-college: 7 oktober van 13.00 tot 16.00 uur 
24/7: online ondersteuning in eigen tijd 
Locatie: HZ, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

D. Lentecursus aardrijkskunde voor havisten e.a.

Duur: één week (5 dagen), 6 uren per dag 
Vak: aardrijkskunde 
Planning: voorlichting voor cursisten en ouders: 21 september 2016 om 18.45 uur 
Warming up-college: 7 oktober van 13.00 tot 16.00 uur 
Colleges: 29 mei t/m 2 juni 2017
Locatie: HZ, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

E. Lentecursus geschiedenis voor havisten e.a.

Duur: één week (5 dagen), 6 uren per dag 
Vak: geschiedenis 
Voorlichting voor cursisten en ouders: 21 september 2016 om 18.45 uur 

Warming up-college: 7 oktober van 13.00 tot 16.00 uur 
Colleges: 29 mei t/m 2 juni 2017
Locatie: HZ-University of applied sciences, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

F. Lentecursus natuur en techniek voor havisten e.a.

Duur: één week (5 dagen), 6 uren per dag
Vak: natuur en techniek
Voorlichting voor cursisten en ouders: 21 september 2016 om 18.45 uur 
Warming up-college: 7 oktober van 13.00 tot 16.00 uur 
Colleges: 29 mei t/m 2 juni 2017
Locatie: HZ, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen