Als favoriet opslaan

Leraar Basisonderwijs

De leerkracht is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Naast kennis en vaardigheden, geef je de kinderen zelfvertrouwen en weet je ze enthousiast te maken om te leren. Wat kinderen bij jou in de les leren, vormt de basis voor de rest van hun leven. Sta jij straks als juf of meester voor de klas?

Als leerkracht op een basisschool heb je een brede kennis nodig. Je moet les kunnen geven in alle basisschoolvakken. Tijdens de opleiding leer je dan ook veel van de basisschoolvakken, hoe je het beste les hierin kunt geven, het belang van onderwijs en hoe je kinderen kunt leren leren. Naast het lesgeven en de voorbereiding van je lessen, voer je gesprekken met ouders en weet je de kinderen te motiveren en zelfvertrouwen te geven.

Je bent iemand met een brede interesse, weet anderen enthousiast te maken, bent nieuwsgierig en je deelt graag je kennis. Sta jij straks voor de klas als juf of meester? Met de opleiding Leraar Basisonderwijs aan de HZ word je opgeleid tot een creatieve, ondernemende en kritische leerkracht in een multiculturele samenleving die kinderen van alle niveaus en leeftijden les kan geven. 

Lees meer
Download brochure

Opbouw opleiding

Lees hier alles over de opbouw van je opleiding, stage en afstuderen en minor.

De praktijk staat al vanaf je eerste dag centraal in deze opleiding. Je loopt tijdens je eerste jaar iedere week een vaste dag stage op een basisschool. Je geeft tijdens je eerste jaar les aan kinderen in de onderbouw en in de tweede helft van het jaar aan oudere kinderen in de bovenbouw. Je leert werken met kinderen van verschillende leeftijden en je komt erachter waar je eigen voorkeur ligt. De rest van de week ben je aanwezig op de HZ voor lessen. 

In het derde jaar kies je een minor van een half jaar. In het vierde jaar studeer je af met een onderzoek en een LIO-stage (Leraar in Opleiding). 

Het laatste jaar staat in het teken van je afstudeeronderzoek en je stage. Je verdiept je in een vakgebied, zodat je (bege)leiding kunt geven aan collega’s in dat vakgebied. Ook voer je een onderzoeksopdracht uit.  Je sluit de opleiding af als Leraar in Opleiding (LIO), waarbij je zes maanden voor je eigen klas staat. Je rondt je onderzoek samen met je stage af met twee eindgesprekken, waarin je laat zien dat je een vakbekwame leerkracht bent. 

In het derde jaar van de opleiding volg je een minor.  Met een minor verdiep of verbreed je je kennis en vaardigheden. Je kunt dit bij de HZ doen of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. De HZ biedt onder andere de minoren Bewegingsonderwijs en Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aan. Bekijk hier het gehele HZ-aanbod.

Stages zijn belangrijk bij de opleiding Leraar Basisonderwijs. Om je op te leiden tot een goede leerkracht, werkt de HZ nauw samen met het werkveld. In het eerste jaar loop je iedere week op een vaste dag stage. De eerste helft van het jaar geef je les aan kinderen in de onderbouw en in de tweede helft aan kinderen in de bovenbouw. Tijdens je stages ben je actief bezig: je geeft les, begeleidt kinderen en observeert. Je leert werken met kinderen van verschillende leeftijden. Je wordt hierbij intensief begeleid door een stagebegeleider. Tijdens de opleiding kun je je verdiepen in drie ‘identiteitsrichtingen’ van het onderwijs: openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk. Met je stages geef je invulling aan de richting die jij op wilt. In je vierde jaar loop je een LIO-stage (Leraar in Opleiding), waarbij je een half jaar medeverantwoordelijk bent voor je eigen klas. 

Studenten over de opleiding

Wil jij weten hoe studenten de opleiding Leraar Basisonderwijs ervaren? Lees erover in hun eigen verhaal.

Marco Derdejaarsstudent Leraar Basisonderwijs "Ik vind het fijn om de theorie die ik leer in de lessen op school, direct toe te passen in het werk op mijn stageplek." Lees het hele verhaal van Marco

Internationaal

De HZ biedt volop kansen in het buitenland, dus jij kunt je opleiding zo internationaal maken als je zelf wilt. Je hebt de mogelijkheid je stage en minor in het buitenland te doen.  Studenten van de opleiding gaan bijvoorbeeld naar België, Suriname of Gambia. Ook tijdens de opleiding zelf komen internationale thema’s aan bod, via opdrachten, projectweken en excursies. Met een netwerk van partnerscholen en bedrijven biedt de HZ je volop kansen in het buitenland op het gebied van stage lopen of afstuderen. Afgestudeerd? Een internationale ervaring vergroot je kennis en inzicht in de wereld. Altijd een pluspunt voor een afgestudeerd leerkracht! 

Toelatingseisen

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs gelden de volgende toelatingseisen. 

Let op: sinds 2015 gelden nieuwe, strengere eisen. Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan kun je deelnemen aan cursussen (ondersteuningsaanbod), zodat je alsnog aan de opleiding kunt starten.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen voor de opleiding Leraar Basisonderwijs
De WisCAT rekentoets wordt in het eerste jaar van de opleiding afgenomen, deze toets behoort dus niet tot de eisen om toegelaten te worden. Wel is het mogelijk om de WisCAT rekentoets al eerder te maken (bijvoorbeeld tijdens onze open dag) en hiervoor een certificaat te behalen waarmee je een vrijstelling kan aanvragen voor de toets in het eerste jaar van de opleiding.

Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor uitgebreide informatie over het toelatingstraject.

21+ toets

Heb je geen diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de hbo-opleiding van je keuze, maar wil je toch graag starten? Neem dan deel aan het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het traject succesvol af, dan kun je alsnog starten met de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo). 

Praktische informatie

Alle belangrijke informatie over deze studie vind je hier op een rij.

Studiekosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken. Deze kosten gemiddeld €1000,- in het eerste jaar en €500,- voor de overige jaren. 

Aanmelden en inschrijven

Wil je je graag aanmelden voor de Pabo? Lees hier alles over jezelf aanmelden of ga direct naar Studielink.

Leslocatie

De lessen worden verzorgd aan de Edisonweg 4, Vlissingen.

Studeren in Zeeland

Naast studeren is een leuke studententijd minstens zo belangrijk. En heb je al besloten of je op kamers gaat? Ontdek het studentenleven in Zeeland. 

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op via tel. 0118 - 489 292 of via pabo@hz.nl

Na de opleiding

Gefeliciteerd, je bent afgestudeerd. Je mag vanaf nu de titel ‘Bachelor of Education’ voeren. Heb je het Honours Programme gevolgd? Dan krijg je een extra certificaat bij je diploma.

Met je diploma op zak ben je bevoegd om les te geven in alle groepen van het basisonderwijs. Je kunt terecht in verschillende vormen van onderwijs, nationaal en internationaal in bijvoorbeeld België en de Antillen. 

De HZ biedt na je afstuderen de mogelijkheid om je kennis up-to-date te houden of je verder te specialiseren via verschillende opleidingen.

Ik heb een mbo diploma

Heb je al eerder stage- of werkervaring op gedaan voor de klas? Dan is het mogelijk om de mbo-route van de HZ-opleiding Leraar Basisonderwijs te doorlopen. Dit is vooral interessant voor onderwijsassistenten met een mbo niveau 4-diploma. Bij deze route hoef je minder stage te lopen, omdat je al stage of werkervaring hebt opgedaan. Ook zijn de lessen anders ingedeeld. Je volgt het vierjarige voltijdprogramma, maar in plaats van vijf heb je drie studiedagen per week. Bij deze route mag je zelfstudie inplannen wanneer het jou schikt. Dit biedt je de mogelijkheid om twee dagen per week naast je studie te werken. De toetsing en inhoud van het programma zijn hetzelfde als het voltijdprogramma. 

Duur

De opleiding duurt 4 jaar met een studiebelasting van 40 uur per week. 

Er is een optie om de opleiding versnelt te doorlopen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, overleg het met je studieloopbaancoach. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om te versnellen en twee dagen per week naast je opleiding te werken. 

Toelatingseisen
  • Als je de mbo-route wilt volgen, dan moet je vooraf bewijzen dat je rekenen-wiskunde en Nederlands op 3F niveau beheerst. Dit kun je doen door deel te nemen aan de toetsen WISCAT (voor Eigenvaardigheid rekenen-wiskunde) en 3F Test van Hogeschool Taal (voor Eigenvaardigheid Nederlands). Deze toetsen worden georganiseerd op de HZ en dien je voor de start van de opleiding te hebben behaald. Wanneer je je hebt aangemeld voor de opleiding ontvang je informatie over hoe je je kan aanmelden voor de toetsen en wanneer deze worden afgenomen.
  • Je kunt aantonen dat je minimaal 50 dagen stage en/of werkervaring hebt in het Primaire Onderwijs.
  • Je voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding Leraar Basisonderwijs.

Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor uitgebreide informatie over toelating. 

Werkwijze

Je hebt één vaste lesdag per week. Daarnaast kun je rekenen op 14 uur zelfstudie per week. Dit kun je zelf indelen. Je loopt twee dagen stage, waarbij je één dag gebruikt om aan beroepsgerichte opdrachten te werken en één dag voor de klas staat en lesgeeft.

Locatie

De lessen worden verzorgd op de HZ, locatie Edisonweg 4 in Vlissingen.

Kosten

Naast het bepaalde collegegeld zijn er kosten verbonden aan bijvoorbeeld je boeken. Deze kosten gemiddeld €1000,- in het eerste jaar en €500,- voor de overige jaren. Meer informatie over studiekosten vind je hier.

Subsidie voor je school

Als je werkzaam bent als onderwijsassistent dan kan je school subsidie krijgen. Er is een speciale regeling: onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar. Hiermee kan jouw schoolbestuur vier keer 5.000 euro subsidie krijgen voor jouw studieverlof. Kijk op de website van DUS-I en bekijk de voorwaarden. 

Aanmelden

Je kan je aanmelden via Studielink. Je meldt je aan voor de voltijdvariant Leraar Basisonderwijs. Na aanmelding ontvang je van de HZ-opleiding Leraar Basisonderwijs meer informatie en een uitnodiging om deel te nemen aan deze mbo-route.

Contact

Voor meer informatie over dit traject kun je mailen naar pabo@hz.nl

Ik ben een zij-instromer-in-beroep (ZIB)

Als je al een hbo-opleiding of wo-opleiding succesvol hebt afgesloten, is het mogelijk om alsnog leraar te worden in het primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Op basis van een geschiktheidsonderzoek wordt bepaald welke bekwaamheden je nog moet behalen. Na het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek, ontvang je een eindrapportage geschiktheidsonderzoek waarin aangegeven staat of je wel of niet geschikt bent om het traject binnen twee jaar uit te voeren. Als de uitslag ‘geschikt’ is ontvang je een geschiktheidsverklaring. Vervolgens ga je in maximaal twee jaar de openstaande bekwaamheden aantonen. 

Na het afronden van de Zij-instroom in Beroep ontvang je een getuigschrift bekwaamheidsonderzoek. Hiermee ontvang je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs (regulier, speciaal basisonderwijs) en speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. 

Scholing op maat

Je krijgt een op maat gemaakt opleidingstraject dat gericht is op het verwerven van de nog ontbrekende bekwaamheden. Deze zijn gekoppeld aan modules en toetsen. 

Duur

Je kunt als je voldoet aan de toelatingseisen ieder moment van het jaar starten (behalve gedurende de onderwijsvakanties). Je hebt in principe twee jaar de tijd om de opleiding af te ronden. 

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan het geschiktheidsonderzoek:

  • Ben je in het bezit van een wo of hbo getuigschrift
  • Heb je toestemming van het Bestuur waar de opleiding gaat plaatsvinden

Om te kunnen deelnemen aan de opleiding Zij-instroom in Beroep:

  • Heb je een geschiktheidsverklaring (zie boven)
  • Heb je bij voorkeur een subsidie-toekenning zij-instroom (werkgever vraagt deze aan). Als je dat niet hebt, zijn de kosten voor rekening van jezelf en/of de werkgever.
  • Heb je een getekende tripartite overeenkomst (door jezelf, de bestuurder van de Hogeschool en de schoolbestuurder). Hierin staan de afspraken zoals o.a. duur, omvang van de aanstelling, betaling etc. 
Werkwijze

Aan de hand van de uitkomsten van jouw geschiktheidsonderzoek, ga je vooral zelfstandig aan de slag met de bekwaamheidseisen door middel van modules en toetsen. Je bepaalt zelf voor een groot deel de volgorde van de modules en toetsen, behalve als er sprake is van landelijke toetsen.

De scholing en begeleiding vindt zowel on- als offline plaats. In principe kom je 8 dagdelen per jaar naar de opleiding, plus een aantal terugkomdagen en een aantal thema-avonden. Op je werkplek ga je aan de slag met de openstaande bekwaamheden en ontvang je begeleiding vanuit jouw begeleider op je werkplek. 

Locatie

Hoofdlocatie van de HZ in Vlissingen, Edisonweg 4 en de basisschool waar je aan verbonden bent. 

Kosten

De hoogte van het studiegeld wordt vastgelegd in de tripartite overeenkomst (exclusief het assessment en de geschiktheidsverklaring). 

Aanmelden

Als je interesse hebt, volgt er altijd eerst een oriëntatiegesprek met de coördinator. Hierin krijg je uitleg over de opleiding en worden de toelatingseisen besproken. Voldoe je hieraan of nog niet? 

Als je (gaat) voldoet/n aan de toelatingseisen, dan ga je het traject in van het geschiktheidsonderzoek. Dit vindt binnen drie maanden plaats na je oriëntatiegesprek.

Als je het geschiktheidsonderzoek gehaald hebt en je voldoet aan de overige toelatingseisen, kun je je inschrijven als cursist voor de Zij-instroom in Beroep. 

Mail naar zijinstroompabo@hz.nl voor aanmelden voor een oriëntatiegesprek. Vermeld in je mail de volgende gegevens: NAW + geboortedatum, telefoonnummer, huidige werk/baan en behaalde diploma’s, dan nemen we zo snel mogelijk contact op voor een oriëntatiegesprek.

Contact

Voor meer informatie over de Zij-instroom, kun je contact opnemen met de coördinator, Anja Liberton:

Mail: zijinstroompabo@hz.nl
Telefoonnummer: 0118-489114

Heb jij het in je om juf of meester te worden?

In deze video vertellen studenten over de opleiding
Als favoriet opslaan
Je maakt gebruik van een verouderde browser!

Update je browser om deze website correct weer te geven. Update mijn browser nu

×