Studiekosten

Wanneer je gaat studeren aan een hogeschool betaal je ieder collegejaar instellingscollegegeld of collegegeld. Afhankelijk van je situatie betaal je collegegeld of het instellingstarief. Bekijk de informatie hieronder om te zien welke situatie op jou van toepassing is. 

Tarieven 2020/2021

Tarieven wettelijk collegegeld 2020-2021

Voltijd/duaal (nationaal +EER)€2.143*Vastgesteld conform wet- en regelgeving
Extraneus (nationaal +EER)
Student die alleen examen wil afleggen
€2.143Vastgesteld conform wet- en regelgeving
Tweede hbo-studie tijdens een eerste studie.€2.143Lees meer onder tweede studie.
Tweede opleiding in zorg of onderwijs en nog geen diploma in deze richting€2.143Lees meer onder tweede studie.
Deeltijd (nationaal + EER)
€1.700*
Vastgesteld minimumbedrag gedeeltelijk collegegeld conform wet- en regelgeving €1135


*Verlaging collegegeld
Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd komen mogelijk in aanmerking voor een halvering van het collegegeld tijdens het eerste studiejaar. De halvering geldt voor studenten die voor het eerst aan een opleiding beginnen. Dat kan een Associate degree zijn of een voltijd-, deeltijd- of duale bacheloropleiding. Studenten die starten met een lerarenopleiding hebben recht op 2 jaar verlaging van het collegegeld. De wet is niet van toepassing op studenten die al eerder studeerden in het hoger onderwijs. Ook masterstudenten en studenten die het hogere instellingscollegegeld betalen, zijn uitgesloten. Bekijk in de infographic wat op jou van toepassing is.


Tarieven instellingscollegegeld 2020-2021

Tweede hbo of master-diplomacLees meer onder tweede studie.
Niet-EER studenten€7.835
Niet-EER studenten die voor 01-09-2013 zijn ingeschreven (herinschrijving)€6.950


Tarieven 2021/2022

Korting op tarieven collegegeld 2021-2022
De overheid is van plan om studenten die in 2021-2022 studeren, 50% korting te geven op het collegegeld. Dit is bedoeld om studenten financiële lucht te geven in deze moeilijke coronatijd. Als de wet definitief wordt aangenomen, dan gelden onderstaande tarieven voor een opleiding aan de HZ. Wil je meer lezen over deze plannen? Bekijk dan de Q&A van de Rijksoverheid.

Tarieven wettelijk collegegeld 2021-2022

Voltijd/duaal (nationaal + EER)
Voor Bachelor, Associate degree, master
€1.084*Vastgesteld conform wet- en regelgeving
Let op, mogelijk kom je in aanmerking voor nog eens 50% korting.*
Extraneus (nationaal +EER)
Student die alleen examen wil afleggen
€1.084Vastgesteld conform wet- en regelgeving
Tweede hbo-studie tijdens een eerste studie.€1.084Lees meer onder tweede studie.
Tweede opleiding in zorg of onderwijs en nog geen diploma in deze richting€1.084Lees meer onder tweede studie.


Tarieven instellingscollegegeld 2021-2022

Deeltijd (nationaal + EER)
Voor Bachelor en Associate degree
€860*Vastgesteld minimumbedrag gedeeltelijk collegegeld conform wet- en regelgeving €645.
Let op, mogelijk kom je in aanmerking voor nog eens 50% korting.*
Tweede hbo of master-diploma€6.829Lees meer onder tweede studie.
Niet-EER studenten
Voor Bachelor
€6.829

Niet-EER studenten
Voor master
€6.916Tarief per studiejaar. De master duurt 1,5 jaar.


*Extra korting op het collegegeld
Een deel van de studenten komt mogelijk ook in aanmerking voor nog een extra halvering van het collegegeld. De halvering kan gelden voor:

  • Studenten die voor het eerst aan een opleiding beginnen. Dat kan een voltijd-, deeltijd- of duale bacheloropleiding of Associate degree zijn. Het wettelijk collegegeldbedrag voor 2021-2022 wordt dan €542 (voltijd/duaal) of €430 (deeltijd). Bij een Associate degree kunnen de voorwaarden afwijken.
  • Studenten die starten met een lerarenopleiding (pabo) hebben recht op 2 jaar verlaging van het collegegeld. Het wettelijk collegegeldbedrag voor 2021-2022 wordt dan €542,-.
  • Bekijk in de infographic wat op jou van toepassing is.
Tweede studie

Tweede studie tijdens je opleiding
Wanneer je tijdens je studie een tweede opleiding volgt, betaal je het wettelijke collegegeld alleen voor je eerste opleiding. Wanneer je bij de HZ twee opleidingen volgt, dan wordt dit automatisch geregeld. Als je bij een andere onderwijsinstelling een tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding.

Na het behalen van je eerste opleiding, mag je het wettelijke collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding. Je moet deze dan wel gestart zijn tijdens je eerste opleiding en zonder onderbrekingen hebben gevolg. Wanneer je niet aan de eisen voldoet, dan betaal je het instellingscollegegeld.

Let op: wanneer je het instellingscollegegeld betaalt, dan betaal je dit per studiejaar.

Tweede studie na het behalen van je bachelor- of master
Wanneer je na het behalen van een eerste studie nog een opleiding wil volgen betaal je, conform wet- en regelgeving, het instellingscollegegeld.

Verschil tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld

Er is onderscheid gemaakt tussen wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De overheid bepaalt ieder jaar wat de hoogte van het collegegeld is. Het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur van de HZ bepaald.

Voorwaarden wettelijk collegegeld
Je betaalt het wettelijk collegegeld als je voldoet aan onderstaande voorwaarden. Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden dan betaal je het instellingscollegegeld.

  1. Nationaliteit Je hebt de nationaliteit van een van EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Je voldoet ook aan de nationaliteitsvereiste als je een verblijfsvergunning hebt op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering.
  2. Je hebt nog geen bachelordiploma gehaald Je hebt bij de aanvang van het studiejaar nog geen ander vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding.
  3. Je volgt een voltijd-opleiding.

Uitzonderingen
Naast de voorwaarden hierboven geldt het wettelijke collegegeld ook in de volgende gevallen:

  • Je hebt al een bachelor-diploma behaald, maar je wil voor de eerste keer een opleiding volgen op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg. Om te bepalen of een opleiding een zorg- of onderwijsopleiding is, kun je het centraal register opleidingen hoger onderwijs bij DUO raadplegen.
  • je de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, ook na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd

Betalen collegegeld
De betaling van het collegegeld kan alleen via Studielink geregeld worden. Voorwaarde hiervoor is dat je beschikt over een bankrekening in een land behorend tot het SEPA-gebied. Bekijk hier de lijst van deze landen.
Let op: het zogenaamde Caribisch deel van het Koninkrijk, te weten Aruba, Curacao en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, behoren niet tot dit SEPA-gebied.

Met je DigiD log je in op Studielink. Hier kun je je betaalgegevens invoeren en in hoeveel termijnen je wenst te betalen (een of tien gelijke termijnen). Nadat je dit hebt gedaan, ontvang je via Studielink een e-mail met de vraag om de digitale machtiging te bevestigen. Pas na de bevestiging heb je aan je betalingsverplichting voldaan. Kijk voor meer informatie ook op Studielink.

Machtiging

Via Studielink gebruik je een digitale machtiging om het collegegeld te regelen. Via deze digitale machtiging geef je de HZ toestemming het collegegeld (vanaf eind september de eerste van 10 termijnen of enige termijn incasso) automatisch te incasseren. Bekijk hier het overzicht van incassotermijnen.

De HZ biedt twee mogelijkheden aan om het collegegeld te voldoen:

  • betaling in een keer (het gehele bedrag aan collegegeld wordt dan rond 25 september geïncasseerd)
  • betaling in 10 gelijke termijnen: bijkomende administratiekosten ad. € 23,00 (deze worden bij de eerste incassotermijn automatisch geïncasseerd)
Betaling via werkgever

Hiervoor dien je eerst via Studielink bij de digitale machtiging aan te geven dat je zelf gaat betalen en dit ook te bevestigen. Nadat je dit hebt gedaan, stuur je een mail naar debiteuren@hz.nl o.v.v. je studentnummer.

‘Debiteuren’ stuurt je vervolgens een formulier welke je laat ondertekenen & stempelen door je werkgever.

Zodra je dit formulier retour hebt gestuurd aan debiteuren@hz.nl sturen zij de factuur voor de betaling van het collegegeld naar jouw werkgever. Tegelijkertijd worden je betalingsgegevens in jouw HZ student account gewijzigd (waarmee jouw digitale machtiging vervalt en wijzigt naar betaling door werkgever).

Er zullen dan geen incasso’s op jouw rekeningnummer plaatsvinden.

Incassotermijnen en regelingen
Betaling collegegeld wanneer je geen bankrekening binnen het SEPA-gebied hebt

Beschik je niet over een bankrekening binnen het SEPA-gebied en wil je toch in termijnen betalen, dan is het zaak om zo spoedig mogelijk na aankomst in Nederland een bankrekening aan te vragen en de gegevens hiervan alsnog vóór 1 september in te voeren via Studielink. Doe je dit niet, dan dient het volledige voor dat schooljaar verschuldigde collegegeld vóór 1 september te zijn overgemaakt op de bankrekening van de HZ University of Applied Sciences.

Beschik je niet over een bankrekening binnen het SEPA-gebied en kun of wil je deze ook niet aanvragen, dan dient het collegegeld in één keer betaald te worden vóór 1 september. Een factuur hiervoor kun je aanvragen via een bericht aan csa@hz.nl

Mogelijkheden financiering
Je hebt verschillende mogelijkheden om je studie te financieren, zoals het aanvragen van studiefinanciering. Let op: je studiefinanciering is een lening. De lening moet je na je studie terugbetalen. Kijk voor meer informatie over het reisproduct en het aanvragen van studiefinanciering en een eventueel aanvullende beurs bij DUO.

Combineer je je studie met de zorg voor een kindje en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan.

Levenlanglerenkrediet
Heb je geen recht meer op studiefinanciering en ben je jonger dan 55? Dan is er het levenlanglerenkrediet. Dit is een lening van de overheid die je binnen 15 jaar terugbetaalt. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Je komt voor dit krediet in aanmerking als je bijvoorbeeld aan je tweede bachelor begint. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.