Muziek is belangrijk voor kinderen! Muziek maken draagt bij aan hun emotionele intelligentie. Het stimuleert hun creativiteit, motoriek, sociale vaardigheden en schoolprestaties. Samen muziek maken leert kinderen om goed naar zichzelf en naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Muziek maken verbindt!

Meer muziek in de klas

Samen muziek maken leert kinderen om goed naar zichzelf en naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Muziek maken verbindt! Muziekonderwijs op de basisschool staat volop in de belangstelling. Er zijn allerlei initiatieven met als doel: meer muziek in de klas. Daardoor is er behoefte aan breed inzetbare muziekspecialisten die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het muziekonderwijs. Leerkrachten die naast hun specifieke muziekkennis ook collega’s kunnen begeleiden in het geven van muzieklessen en kartrekkers zijn voor muzikale activiteiten op schoolniveau. Sinds een aantal jaren wordt landelijk de opleiding Vakspecialist Muziek aangeboden.

Inhoud opleiding

Je raakt bekend met de nieuwste ontwikkelingen op gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leerlijnen en methodisch materiaal voor het vak muziek voor de basisschool. De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties op het gebied van zingen, spelen, muziek beluisteren, noteren en bewegen op muziek zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek voor het muziekonderwijs op de pabo. Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij je niveau en bij jouw praktijksituatie. Behalve voor de cursusbijeenkomsten moet je ook tijd investeren in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten en overleg met teamleden. De bijeenkomsten zijn georganiseerd rondom muzikale thema’s. Elke bijeenkomst is er aandacht voor theoretische en didactische verdieping, oefening en uitwisseling. De docent geeft input en je krijgt opdrachten die je uitvoert tijdens de bijeenkomsten. Hierop ontvang je feedback. Vervolgens ga je vanuit je eigen leervragen aan de slag op je werkplek.

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

  • gevarieerde muzieklessen aan groep 1 t/m 8 van de basisschool te geven
  • je collega’s te ondersteunen bij het geven van muzieklessen
  • een visie op muziekonderwijs voor jouw werkplek (mede) vorm te geven
  • leiding te geven aan een schoolkoor of schoolorkest
  • leerlijnen voor muziek uit te werken in concreet lesmateriaal en bestaand materiaal te selecteren

De opleiding kent 15 bijeenkomsten van 3 uur, de studiebelasting bedraagt 200 uur en wordt afgesloten met een assessment (presentatie en portfolio).

Vlissingen

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs met basiskennis en ervaring op muzikaal gebied. Je kunt noten lezen en musiceert zelf (kan ook zang zijn) op amateurniveau. Je kunt zingen en bent in staat een groep kinderen functioneel te begeleiden op een akkoordinstrument. Indien je geen akkoordinstrument bespeelt ben je bereid gedurende het cursusjaar les hierin te nemen.

Toelatingseisen

Je kunt de opleiding volgen als je in het bezit bent van een bachelor diploma Leraar Basisonderwijs (Pabo). Vooraf vindt een intake plaats waarbij wordt gekeken naar je muzikale basiskennis en vaardigheden op het gebied van spelen en zingen

Intakes vinden plaats op 28 november, 12 december en 16 januari.

Startdatum

De cursus start op 30 januari 2024.

Lesdata

Bijeenkomsten

30 januari, 20 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april
16 april, 7 mei, 25 juni, 10 september, 24 september, 8 oktober, 29 oktober & 12 november

Eindassessments & diploma

14 januari 2025 en 21 januari 2025.

Uitreiking diploma’s en getuigschriften: 18 februari 2025

Studiekosten

De kosten voor deze opleiding bedragen €3050,- De kosten voor boeken en studiematerialen bedragen €50,- . Voor HZ-studenten geldt een aangepast tarief dat kan worden opgevraagd bij de opleiding.

Scholen die deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie of vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit het muziekonderwijs willen verduurzamen, kunnen 50% van de opleidingskosten vanuit de Proeftuin Muziekeducatie vergoed krijgen. Ook scholenkoepels in Zeeland kunnen middels deze opleiding een vakspecialist muziek voor hun gezamenlijke scholen laten opleiden. Voor de bijdrage van € 1.000 kan bij Cultuurkwadraat een aanvraag worden ingediend. Neem hiervoor contact op met Tessa Sonnemans: tss@kewalcheren.nl.

Aanmelden

Meld je aan voor de opleiding via dit inschrijfformulier.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met het Academiebureau voor Educatie & Pedagogiek via telefoonnummer 0118 - 489 292 of via pabo@hz.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht op Netwerk Muziekdocenten Docenten Pabo. Wil je je aanmelden? Dit kan via vakspecialistmuziek@hz.nl.

Na de opleiding

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland en word je opgenomen in het abituriëntenregister

Gerelateerde opleidingen

Leraar Basisonderwijs student die leerlingen helpt met hun schoolwerk

Leraar Basisonderwijs

De leerkracht is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Naast kennis en vaardigheden, geef…