Opleidingsschool Zuidwest

Om je op te leiden tot een goede leerkracht werken we nauw samen met de Opleidingsschool Zuidwest. Dit is een samenwerkingsverband van basisscholen en kindcentra in Zeeland, West-Brabant en Goeree-Overflakkee. Binnen de Opleidingsschool Zuidwest werken we met een onderwijsconcept dat is gebaseerd op 'werkplekleren'.

Al vanaf de eerste week van de opleiding ga je 2 dagen per week aan de slag op een van deze basisscholen én krijg je 3 dagen per week les op de HZ. Deze combinatie van theorie en praktijk zorgt ervoor dat je alles wat je leert op de HZ direct in de praktijk van jouw basisschool kunt brengen. Én dat je straks goed voorbereid bent om aan de slag te gaan als leerkracht. Gedurende jouw opleiding behandelen we je steeds als 'aspirant-leerkracht', dus een zo volwaardig mogelijk lid van het team op de basisschool. Hoe verder je vordert in je opleiding, hoe meer je zelf invulling geeft aan je leerproces.

Jij geeft invulling aan de richting die je op wilt
In 4 jaar tijd maak je kennis met alle vormen van primair onderwijs. Denk aan het Speciaal (Basis)onderwijs, Dalton Onderwijs en Jenaplan Onderwijs. Afhankelijk van je eigen voorkeur specialiseer jij je op de HZ in 1 van de 3 identiteitsrichtingen: protestants-christelijk (met als einddoel Diploma Christelijk Basisonderwijs, zodat je benoembaar bent op PC-scholen), rooms-katholiek (met als einddoel het diploma RK-Catechese, zodat je benoembaar bent op RK-scholen die vragen om bisschoppelijke goedkeuring) of openbaar, zodat je benoembaar bent op openbare scholen. Met je stages en de specialisatieruimte (minoren en extra vakken) geef je invulling aan de richting die jij op wilt.

Bekijk voor meer informatie ook de website van Opleidingsschool Zuidwest.

Bekijk ook de Opleidingsschool Zuidwest in het nieuws: