HZ University of Applied Sciences

Hoofd- en eindredactie
Dienst Marketing, Communicatie & Internationalisering

Reageren
dienstmarketing@hz.nl

Fotografie
Audiovisuele Dienst HZ
Mechteld Jansen
Edwin Paree
Suzan Fotografie, Goes!

Bezoekadres
Edisonweg 4
4382 NW
Vlissingen

Postadres
Postbus 364
4380 AJ Vlissingen

Telefoon
Tel. 0118-489000