De gemeente Middelburg heeft het nationaal preventieakkoord vertaald naar een lokaal plan. Dit is opgesteld in samenwerking met regionale stakeholders en onder begeleiding van expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos.

Hierbij richt de gemeente zich op vijf pijlers om de gezondheid van inwoners te bevorderen, namelijk: roken, alcohol, gezond gewicht, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving.

Het lectoraat Healthy Region is vanaf de start betrokken geweest bij het lokaal preventieakkoord als kennispartner en om de monitoring en evaluatie uit te voeren. De evaluatie wordt ingezet vanuit drie invalshoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de impact te krijgen:

  1. Een procesevaluatie a.d.h.v. interviews met de deelprojecten
  2. Ontwikkeling van een ‘impactscore’ voor alle deelprojecten en een bijbehorende database
  3. Jaarlijkse (visuele) weergave van het netwerk van stakeholders in de gemeente en inzicht in ieders rol met ook een vergelijking van het netwerk gedurende het project.

Onderzoeksgroep

Healthy Region

Bekijk onderzoeksgroep

Gerelateerde projecten

SAIL

Kustregio's in het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met specifieke uitdagingen in verband met de…
Two international students jump up on the beach

Binding van studenten aan de regio Zeeland

In het project ‘Binding van studenten aan de regio Zeeland’ hebben de onderwijsinstellingen HZ…

CASCADE

In het project CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in Europe)…

TICC

Bijkomende doelstellingen zijn gericht op mensen langer thuis te laten wonen, verbeteren van…

Gezond in Zeeland

Fietsen langs de kust of over de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. Wandelen over het…

Gezonde kansen in Goes

In opdracht van de gemeente Goes worden gezinnen benaderd waarbij mogelijkheden liggen om…
Social Work student werkt samen met oude vrouw in rolstoel aan een schilderij

MONUMENT

Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. De WHO beschouwt dementie als de eerste…

Zeeuwsbrede screening

De resultaten geven scholen en beleidsmakers de juiste informatie om gericht aan de slag te gaan.…
Social Work student die iets laat zien aan een oudere mevrouw

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

De HZ University of Applied Sciences is betrokken met het lectoraat Healthy Region als…

Buurttuinkamers

Uit onderzoek blijkt dat mensen die verbonden zijn met de eigen omgeving en vooral met de natuur…